پیام تسلیت به مناسبت درگذشت حسین شاه حسینی

به‌نام خداnهرگز نمیرد آن‌که دلش زنده شده به عشقnnحسین شاه‌حسینی از فعالان استوار و صبور و آزاده‌ی نهضت ملی ایران به سرای باقی پیوست. شاه‌حسینی، کنشگر خستگی‌ناپذیر راه آزادی و دموکراسی و استقلال ایران برای افزون بر هفت دهه بود.nمبارز فروتن و دریادل از همراهان صادق و یاران وفادار دکتر محمد مصدق، از فعالان نهضت […]

مرد خاطره ها رفت

ساعتی پیش دریافتم که حسین شاه‌حسینی در نود سالگی درگذشت. خدایش رحمت کند. به بازماندگانش تسلیت می‌گویم. نازنین‌مردی بود، از سلسله عیاران کهن. مرد اخلاق و دیانت و آزادگی و آزادی‌خواه. وطن‌دوست و سرباز وطن و دوست‌دار مردان وطن. جوان‌مرد بود و اهل فتوت. تصادفی نبود که او به زنده‌یاد هدی صابر علاقه و دل‌بستگی […]