زندگی اش حماسه بود طاهر آقا!

پیام تسلیت جمعی از فعالان سیاسی و مدنی به مناسب درگذشت طاهر احمدزاده زیتون-جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در پیامی٬ درگذشت طاهر احمدزاده را تسلیت گفتند. امضا کنندگان این پیام تاکید کردند که در تاریخ معاصر ایران انگشت شمارند کسانی که همچون احمد زاده تحسین و احترام همه جریانات چپ، جنبش ملی و دموکراسی […]