نقدی بر نقد اشکوری از «شهید جاوید»

اشاره: چندی قبل نقدی به قلم اینجانب بر کتاب «شهید جاوید» اثر مهم زنده یاد صالحی نجف آبادی در زیتون منتشر شد. اخیرا فاضل محترم جناب آقای محمدعلی کوشا (از عالمان حوزه قم) نقدی بر آن نقدنوشته و در زیتون منتشر شده است. ان شاءالله به زودی پاسخی بر این نوشته خواهم نوشت. با سپاس […]