«منشور حقوق شهروندی» و حقوق تمامی اهالی ایران

اشاره: این مقاله پیش از این در سایت «آسو» منتشر شده است. درآمد اخیرا دولت حسن روحانی متنی را منتشر کرد با عنوان «منشور حقوق شهروندی» که البته تحقق وعده او در جریان انتخابات ریاست جمهوری قبلی در سال 1392 بوده است. این متن در رسانه های داخلی و خارجی بسیار مورد بررسی و نقد […]

«منشور حقوق شهروندی» و حقوق تمامی اهالی ایران

اشاره: این مقاله پیش از این در سایت «آسو» منتشر شده است.nnدرآمدnاخیرا دولت حسن روحانی متنی را منتشر کرد با عنوان «منشور حقوق شهروندی» که البته تحقق وعده او در جریان انتخابات ریاست جمهوری قبلی در سال 1392 بوده است. این متن در رسانه های داخلی و خارجی بسیار مورد بررسی و نقد قرار گرفت.nاین […]

بازگشت به عدالت- مصاحبه رضا عليجاني و حسن يوسفي اشكوري در انجمن آزادي انديشه

مدتی است که مسئله ضرورت و شعار «بازگشت به عدالت» در برخی عرصه های فرهنگی و سیاسی مطرح شده است. آقای یوسفی اشکوری نیز در مطلبی که به مناسبت چهلمین سالگشت دکتر علی شریعتی در لینک زیر منتشر شده است، همین مبحث را مطرح کرده است. از این رو در وبینار این ماه آقای رضا […]