مصاحبه با رادیو فرانسه: مشروعیت نظام اسلامی الهی یا مردمی؟

جدل مقامات سیاسی – مذهبی جمهوری اسلامی ایران بر سر میزان و محدوده ی شرکت مردم در تعیین رهبران حکومت در کشور اسلامی همچنان ادامه دارد. منشاء مشروعیت حکومت دراسلام الهی است یا رای مردم است؟nnحسن روحانی در هفته های اخیرگفته است براساس سنت و سخنان علی ابن ابی طالب مشروعیت حکومت مبتنی بر آرای […]

پاسخ جنتی به روحانی؛ دعوایی دیرین با ریشه‌هایی در صدر اسلام

گزارشي از ميترا شجاعيnnمناقشه بر سر ریشه الهی حکومت یا ریشه مردمی آن ۳۸ سال است که در جمهوری اسلامی جریان دارد. هر از گاهی اظهارنظر و نقل قولی از سوی یکی از طرفین، سوی دیگر ماجرا را وادار به موضع‌گیری می‌کند.nnاین بار نوبت حسن روحانی بود که در یکی از ضیافت‌های افطارش به بهانه […]

بازگشت به شریعتی؛ بازگشت به عدالت

این مقاله در سایت خبری زیتون به تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ منتشر شده است.nnدرآمدnnامسال چهلمین سالگشت درگذشت دکتر علی شریعتی است. بی گمان شریعتی یکی از اثرگذارترین سیمای روشنفکری ایران معاصر و از جهاتی مهم ترین متفکر نواندیش دینی در قرن اخیر ایران به شمار می آید. او بود که در دوران معاصر دین فهمی […]

از اسلامی کردن مدرنیته تا مدرن کردن اسلام

<strong>درآمد</strong>nnاین نوشتار در چهار فصل ذیل این عناوین سامان یافته است: آموزش، تحول فکری در بستر زمان، جمع بندی سیر تحول فکری و در نهایت آخرین اظهار نظر در باره آمریکا و اسرائیل و حکومت جمهوری اسلامی. ذیل عناوین می کوشم به اقتراح «میهن» پاسخ دهم.n<strong>nلف. آموزش</strong>nnدر سال ۱۳۴۱ (یعنی در سیزده سالگی) با طلبه […]