حقوق بشر اسلامی و پارادوکس ذاتی اش برای نقض سیستماتیک حقوق بشر

اشاره: متن زیر در پاسخ به اقتراح سایت رادیو زمانه در باب «حقوق بشر اسلامی» نوشته و به صورت گزارشی در کنار چند اظهار نظر دیگر در روز 12 دسامبر 2016 در همانجا منتشر شده است. پس از آن که در دهم دسامبر سال 1948 (19 آذر 1327) اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب مجمع […]

پاسخ هایی بری اندیشیدن 94- پاسخی به چند کامنت حول مقاله نقد یک حدیث

اشاره: متن زیر پرسش ها و انتقادهای چند تن حول مقاله «حق انحصاری فرمانروایی در قریش» است که در زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. جناب اشکوری، به نظر می آید که سخت در تعارض به سر میبرید میگویید: “درهرحال به نظر می رسد که چند شخصیت قریشی هوشمند در مقطع […]

حقوق بشر اسلامی و پارادوکس ذاتی اش برای نقض سیستماتیک حقوق بشر

اشاره: متن زیر در پاسخ به اقتراح سایت رادیو زمانه در باب «حقوق بشر اسلامی» نوشته و به صورت گزارشی در کنار چند اظهار نظر دیگر در روز 12 دسامبر 2016 در همانجا منتشر شده است.nnپس از آن که در دهم دسامبر سال 1948 (19 آذر 1327) اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب مجمع عمومی […]

پاسخ هایی بری اندیشیدن 94- پاسخی به چند کامنت حول مقاله نقد یک حدیث

اشاره: متن زیر پرسش ها و انتقادهای چند تن حول مقاله «حق انحصاری فرمانروایی در قریش» است که در زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود.nجناب اشکوری، به نظر می آید که سخت در تعارض به سر میبرید میگویید:n“درهرحال به نظر می رسد که چند شخصیت قریشی هوشمند در مقطع حساس رحلت […]

مصاحبه با بى‌بى‌سى درباره مناسبات سنی و شیعه و بهایی

در تاریخ اسلام از جمله اسلام در ایران غالبا آنکه از جریان دینی اکثریت بیرون زده خطرناک تر از کسی قلمداد شده که از ابتدا خارج دین بوده. چرا؟ چرا رابطه ی جریان اصلی دینی با اقلیت چنین خشن بوده است؟ در اهل سنت، شیعه را رافضی خواندن رایج است. چند سال پیش در تحقیقی […]