اعتراض 180 نفر از فعالان سیاسی و مدنی به حکم دادگاه ویژه روحانیت علیه احمد منتظری

براساس خبر سایت آیت الله منتظری، «دادگاه ویژه روحانیت» آقای احمد منتظری را به «جرم» انتشار نوار گفت‌وگوی آیت الله منتظری با هیئتِ کشتار سال ۶۷ به ۲۱ سال حبس محکوم کرده است که با «عنایت» به «علل مخففه»! آن را به شش سال حکم تعزیری قطعی کرده است.n«دادگاه ویژه روحانیت» از اساس خود و […]

حکم سنگین احمد منتظری حمایت حاکمیت از کمیته مرگ است

بیانیه شش نواندیش دینیnاعدام های زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ از سیاه ترین اوراق کارنامه جمهوری اسلامی است. انتشار نوار سخنان فقیه عالیقدر آقای منتظری در دیدار ۲۴ مرداد ۱۳۶۷با کمیته مرگ تهران، تاکید مجددی بر خلاف قانون و خلاف شرع بودن آن اعدام ها از سوی قائم مقام وقت رهبری و یکی از مراجع […]