مصاحبه با راديو فردا: توهين به مقدسات

امر مقدس چیست؟ وقتی مؤمنان خشمگین می‌شوند که به مقدسات آنها توهین شده دقیقاً چه چیز و چرا به آنها برخورده؟ آیا شرایطی هست که در آن توهین به مقدسات مذهبی روا باشد؟

مصاحبه با راديو فردا: توهين به مقدسات

تابو «آزادی» من برای «توهین به مقدسات» تو؟n ۱۸.شهریور.۱۳۹۵ فهیمه خضر حیدریnn امر مقدس چیست؟ وقتی مؤمنان خشمگین می‌شوند که به مقدسات آنها توهین شده دقیقاً چه چیز و چرا به آنها برخورده؟ آیا شرایطی هست که در آن توهین به مقدسات مذهبی روا باشد؟nnاین پرسش‌ها را این هفته با دو مهمان برنامه ابراهیم سلطانی، […]