افراطیون در همه تمدنها با یکدیگر همسو هستند

اشاره: متن زیر گفتگوی سایت باران با دکتر محمود صدری است که در سایت زیتون بازنشر شده و اکنون در اینجا بار دیگر بازنشر می شود. دکتر محمود صدری استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه تگزاس ایالات متحده است. او دکترای جامعه‌شناسی خود را نیز از دانشگاه نیواسکول آمریکا دریافت کرده است. با او درباره گفت‌وگو و […]

چند خاطره از قصه پر غصه اعدام های دهه شصت

درآمد در نظر داشتم در باره انتشار فایل صوتی زنده یاد آیت الله منتظری پیرامون رخداد مهم و فاجعه بار اعدام گروهی زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 به فرمان مستقیم و مکتوب آیت الله خمینی و واکنش بیت رهبر پیشین جمهوری اسلامی و رهبر فعلی و شماری از دست اندکاران آن زمان و این […]

افراطیون در همه تمدنها با یکدیگر همسو هستند

اشاره: متن زیر گفتگوی سایت باران با دکتر محمود صدری است که در سایت زیتون بازنشر شده و اکنون در اینجا بار دیگر بازنشر می شود.nnدکتر محمود صدری استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه تگزاس ایالات متحده است. او دکترای جامعه‌شناسی خود را نیز از دانشگاه نیواسکول آمریکا دریافت کرده است. با او درباره گفت‌وگو و جدال […]

چند خاطره از قصه پر غصه اعدام های دهه شصت

درآمدnدر نظر داشتم در باره انتشار فایل صوتی زنده یاد آیت الله منتظری پیرامون رخداد مهم و فاجعه بار اعدام گروهی زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 به فرمان مستقیم و مکتوب آیت الله خمینی و واکنش بیت رهبر پیشین جمهوری اسلامی و رهبر فعلی و شماری از دست اندکاران آن زمان و این زمان […]