رؤیای رسولانه، با امواج آلف، بتا، تتا و داتای محمد (ٌص)

اشاره: این نوشته به قلم آقای محسن زندی است که در سایت «دین آنلاین» منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. در اینجا می‌خواهم تنها به یک موج احتمالی اشاره کنم. به‌نظر، همان تلاش ناکام ايشان در حل تقابل چشم‌انداز سنتی و مدرن که در برخی نظریات دیگرشان نیز مشهود است، در اینجا […]

رؤیای رسولانه، با امواج آلف، بتا، تتا و داتای محمد (ٌص)

اشاره: این نوشته به قلم آقای محسن زندی است که در سایت «دین آنلاین» منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود.nnدر اینجا می‌خواهم تنها به یک موج احتمالی اشاره کنم. به‌نظر، همان تلاش ناکام ايشان در حل تقابل چشم‌انداز سنتی و مدرن که در برخی نظریات دیگرشان نیز مشهود است، در اینجا بیشتر […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 91- شرحی در باره بررسی ماجرای یهودیان بنی قریظه

شاره: دو متن زیر پرسشی است به قلم آقای سپهر نیلوفری در کامنتش بر مقاله اینجانب در باره یهودیان بنی قریظه در سایت زیتون و پاسخ من در همانجا که اکنون در اینجا بازنشر می شود. پرسش: آقای حسن یوسفی اشکوری؛ من یک عذر خواهی به شما بدهکارم و؛ از این که به سبب گذشت […]