انقلاب، شاه، خمینی و مردم

معمای شاه، خمینی و انقلاب-قسمت چهارم نبوی عزیز! اینک چهارمین قسمت و آخرین بخش از سلسله مقالات پیرامون انقلاب و دو بازیگر اصلی آن یعنی محمدرضا شاه و آیت الله خمینی را تقدیم می کنم. اما اجازه بدهید پیش از هر چیز چند نکته ضروری هم را یادآوری کنم. چند نکته ضروری یکم. رخداد مهم […]