یازدهمین همایش ایران‌شناسی در وین

ایران‌شناسی در وین: از کتیبه‌های هخامنشی تا “اسلامی‌سازی”

ایران‌شناسی در وین: از کتیبه‌های هخامنشی تا “اسلامی‌سازی”

مأخد:
https://www.radiozamaneh.com/292972

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message