آیت الله خمینی؛ رهبری فعال و یا منفعل؟

اشاره: این نوشته در زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. معمای شاه، خمینی و انقلاب-قسمت سوم مروری بر گشته جناب نبوی گرامی! «تا سه نشه بازی نشه»! اینک سومین قسمت از سلسه مقالاتم را تقدیم شما و مخاطبان عزیز می کنم. هرچند ظاهرا بازی ما شاید از سی هم بگذرد! خدا […]

آیت الله خمینی؛ رهبری فعال و یا منفعل؟

اشاره: این نوشته در زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود.nnمعمای شاه، خمینی و انقلاب-قسمت سومnمروری بر گشتهnجناب نبوی گرامی!n«تا سه نشه بازی نشه»! اینک سومین قسمت از سلسه مقالاتم را تقدیم شما و مخاطبان عزیز می کنم. هرچند ظاهرا بازی ما شاید از سی هم بگذرد! خدا آخر و عاقبت مان […]

قرآن سروش: «خوابنامه پریشان محمد»

اشاره: این مقاله به قلم آقای اکبر گنجی است و پیش از این در سایت رادیو زمانه منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. فرضیه جسورانه “رویاهای رسولانه” که وحی و قرآن را به خواب‌های پریشان محمد و تفسیرهای غلط پیامبر از خواب هایش فرو می‌کاست از جهات گوناگون توسط ناقدان نقد شده […]