معمای شاه، انقلاب و خمینی

معمای شاه، خمینی و انقلاب-قسمت اولnnدوست عزیز و طنّاز دوست داشتنی جناب ابراهیم نبوی!n واقعیت این است که فکر نمی کردم نقدم بر نوشته شما با عنوان «معمای خمینی» به پاسخی طولانی و مبسوط در باره بخشی از مهم ترین و پیچیده ترین فصول تاریخ معاصرمان یعنی محمدرضا شاه و آیت اله خمینی و رخداد […]