رویکرد عقلانیت نقاد به دین

اشاره: این مقاله به قلم آقای دکتر علی پایاست که صورت خلاصه شده ای از آن در شماره 34 اندیشه پویا منتشر شده و اکنون متن تفصیلی آن در اینجا بازنشر می شود. رویکرد عقلانیت نقاد به دین[1] 1- مقدمه در یک کنفرانس بین المللی در باره دین که به همت اتحادیه کنگره جهانی تاریخ […]

رویکرد عقلانیت نقاد به دین

اشاره: این مقاله به قلم آقای دکتر علی پایاست که صورت خلاصه شده ای از آن در شماره 34 اندیشه پویا منتشر شده و اکنون متن تفصیلی آن در اینجا بازنشر می شود.nnرویکرد عقلانیت نقاد به دین[1]nn1- مقدمهnدر یک کنفرانس بین المللی در باره دین که به همت اتحادیه کنگره جهانی تاریخ ادیان در مرداد […]