بررسی تحولات آرای اخوانی ها، از حسن البنّا تا راشد الغنوشی

اشاره: مقاله زیر به قلم آقای محسن عبادی است که در سایت جماعت دعوت و اصلاح منتشر شده و بعد در سایت زیتون بازنشر شده و اکنون در اینجا نیز بازنشر می شود. چکیده هدف این مقاله نشان دادن این نکته است که بر خلاف آنچه معمولاً در ایران اندیشیده می‌شود، تفکر اخوانی یک تفکر […]

بررسی تحولات آرای اخوانی ها، از حسن البنّا تا راشد الغنوشی

اشاره: مقاله زیر به قلم آقای محسن عبادی است که در سایت جماعت دعوت و اصلاح منتشر شده و بعد در سایت زیتون بازنشر شده و اکنون در اینجا نیز بازنشر می شود.nnچکیدهnnهدف این مقاله نشان دادن این نکته است که بر خلاف آنچه معمولاً در ایران اندیشیده می‌شود، تفکر اخوانی یک تفکر یکدست و […]