دغدغه هایی برای یک جریان در چند نسل

اشاره: متن زیر متن مکتوب سخنارنی من در جلسه مجازی بزرگداشت زنده یاد دکتر یدالله سحابی است که به وسیله سایت ندای آزادی تنظیم و منتشر شده و اکنون در ایجا بازنشر می شود ندای آزادی: به همت اعضای نهضت آزادی ایران در خارج از کشور، جلسه ای به مناسبت چهاردهمین سالگرد درگذشت فقید فرزانه، […]

فضائل اهل بیت در نگاه ابن تیمیه حرّانی

اشاره: این مقاله به قلم آقای جلیل بهرامی است که در سایت زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. درآمد آدمی علاوه بر عقل و انصاف، که دو بال سعادت هستند، قوای غضبیه و شهویه هم دارد و این دو نیز دوشادوش آن دو ، کمابیش در تشخیص ها، گزینش ها و […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 86-پاسخ به چند نقد در ارتباط با مقاله نقدپذیری قرآن

اشاره: این نوشته در پاسخ به چند کامنت به مقاله «نقدپذیری قرآن» منتشر شده در زیتون نگاشته شده و در همانجا منتشر شده و اینک در اینجا بازنشر می شود. با سلام به دوستان کامنتگزار. در اینجا ضمن سپاس از دوستان با کوتاهی تمام به برخی نکاتی که مطرح کرده اند اشاره می کنم. در […]

دغدغه هایی برای یک جریان در چند نسل

اشاره: متن زیر متن مکتوب سخنارنی من در جلسه مجازی بزرگداشت زنده یاد دکتر یدالله سحابی است که به وسیله سایت ندای آزادی تنظیم و منتشر شده و اکنون در ایجا بازنشر می شودnnندای آزادی: به همت اعضای نهضت آزادی ایران در خارج از کشور، جلسه ای به مناسبت چهاردهمین سالگرد درگذشت فقید فرزانه، دکتر […]

فضائل اهل بیت در نگاه ابن تیمیه حرّانی

اشاره: این مقاله به قلم آقای جلیل بهرامی است که در سایت زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود.nnدرآمدnnآدمی علاوه بر عقل و انصاف، که دو بال سعادت هستند، قوای غضبیه و شهویه هم دارد و این دو نیز دوشادوش آن دو ، کمابیش در تشخیص ها، گزینش ها و سنجش های […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 86-پاسخ به چند نقد در ارتباط با مقاله نقدپذیری قرآن

اشاره: این نوشته در پاسخ به چند کامنت به مقاله «نقدپذیری قرآن» منتشر شده در زیتون نگاشته شده و در همانجا منتشر شده و اینک در اینجا بازنشر می شود.nnبا سلام به دوستان کامنتگزار. در اینجا ضمن سپاس از دوستان با کوتاهی تمام به برخی نکاتی که مطرح کرده اند اشاره می کنم.nدر مورد سخند […]