برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: نقدپذيري قرآن و پيامبر ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۲۳۹nنقدپذيري قرآن و پيامبر ۱nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=gs6Omv6ibzcnnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1239.mp3]n

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message