حجاب شرعی در عصر پیامبر؛ اثری دوران ساز در زمینه جنسیت و حجاب اسلامی

اشاره: این مقاله ابتدا در شماره دوم نشریه آرادی اندیشه منتشر شده و بعد در سایت زیتون بازنشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. در سال 1390 خورشیدی کتابی در رسانه¬های مجازی انتشار یافت با عنوان: «حجاب شرعی در عصر پیامبر» به قلم امیرحسین ترکاشوند. این کتاب خیلی زود مورد توجه قرار گرفت […]

پیام تسلیت جمعی از روشنفکران مذهبی و فعالان ملی و سیاسی به مناسبت درگذشت مهندس مصطفی کتیرایی

همه از اوییم و به سوی او باز می گردیم خبر درگذشت مهندس مصطفی کتیرایی موجب تأسف و تأثر گردید. کتیرایی در عمر نسبتا دراز خود پاک زیست و با عالم و آدم با صلح و مدارا سلوک کرد. او مرد دیانت بود اما دینداری اش آگاهانه و عالمانه بود. مرد علم و دانشگاه بود […]

حجاب شرعی در عصر پیامبر؛ اثری دوران ساز در زمینه جنسیت و حجاب اسلامی

اشاره: این مقاله ابتدا در شماره دوم نشریه آرادی اندیشه منتشر شده و بعد در سایت زیتون بازنشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود.nnدر سال 1390 خورشیدی کتابی در رسانه¬های مجازی انتشار یافت با عنوان: «حجاب شرعی در عصر پیامبر» به قلم امیرحسین ترکاشوند. این کتاب خیلی زود مورد توجه قرار گرفت و […]

پیام تسلیت جمعی از روشنفکران مذهبی و فعالان ملی و سیاسی به مناسبت درگذشت مهندس مصطفی کتیرایی

همه از اوییم و به سوی او باز می گردیمnخبر درگذشت مهندس مصطفی کتیرایی موجب تأسف و تأثر گردید.nکتیرایی در عمر نسبتا دراز خود پاک زیست و با عالم و آدم با صلح و مدارا سلوک کرد. او مرد دیانت بود اما دینداری اش آگاهانه و عالمانه بود. مرد علم و دانشگاه بود اما اخلاق […]