آقایان اشکوری و سروش، شما در باره اسلام شناخت علمی ندارید (بخش اول)

اشاره: مقاله زیر به قلم آقای جلال ایجادی است که در سایت «گویانیوز» منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. قابل یادآوری است که بازنشر این نوع مقالات در وبسایت شخصی ام صرفا به انگیزه تنویر افکار عمومی است و فکر می کنم در این مواجهه های فکری مرزها و میزان اعتبار مدعیات […]

گلایه های حجه الاسلام

شاره: امروز با اشارت دوستی متوجه شدم که مقاله ای در نقد من در تارنمای «ایران امروز» منتشر شده است. مراجعه کرده و با نام آشنای نویسنده آن آقای «مزدک بامدادان» (البته نمی دانم چرا ایشان از نام مستعار استفاده می کند) برخورد کردم که چند سال قبل نیز دو باری باز در نقد من […]

آقایان اشکوری و سروش، شما در باره اسلام شناخت علمی ندارید (بخش اول)

اشاره: مقاله زیر به قلم آقای جلال ایجادی است که در سایت «گویانیوز» منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. قابل یادآوری است که بازنشر این نوع مقالات در وبسایت شخصی ام صرفا به انگیزه تنویر افکار عمومی است و فکر می کنم در این مواجهه های فکری مرزها و میزان اعتبار مدعیات […]