نکاتی پیرامون مقالات جلال ایجادی و یوسفی اشکوری

اشاره: مقاله زیر به قلم آقا (و شاید هم خانم) ف.م.سخن است که در خبرنامه گویا منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. نمی خواهم وارد بحث محتوایی با این دوست نادیده بشوم (هرچند نه به دلایلی که ایشان بر شمرده اند) اما ناگزیر در این مقدمه به دو نکته ضرور اشاره می […]