نقد نقد روشنفکری دینی متأخر

اشاره: این نوشته نقدی است به نوشته آقای کدیور با عنوان «تأملاتی در باره نواندیشی دینی در ایران معاصر» به قلم آقای یاسر میردامادی که در فیسبوک نویسنده منتشر شده است. محسن کدیور، فقیه و روشنفکر دینی ایرانیِ مقیم امریکا اخیراً در سخنانی با عنوان «تأملاتی درباره‌ی نواندیشی دینی در ایران معاصر» به نقد رویکرد […]