تشابه دو رخداد حل ماجرای گروگانها در مجلس اول و تصویب برجام در مجلس نهم

بالاخره پس از مدتها جار و جنجال توافق هسته ای (مشهور به برجام) در مجلس ایران تصویب شد. با این که آقای خامنه ای چندی پیش توصیه کرده بود مجلس در این زمینه کنار زده نشود ولی عملا آشکارتر از همیشه به فرمان ایشان مجلس به طور باسمه ای نقطه پایانی بر جنجال چند ماهه […]

تشابه دو رخداد حل ماجرای گروگانها در مجلس اول و تصویب برجام در مجلس نهم

بالاخره پس از مدتها جار و جنجال توافق هسته ای (مشهور به برجام) در مجلس ایران تصویب شد. با این که آقای خامنه ای چندی پیش توصیه کرده بود مجلس در این زمینه کنار زده نشود ولی عملا آشکارتر از همیشه به فرمان ایشان مجلس به طور باسمه ای نقطه پایانی بر جنجال چند ماهه […]