بیانیه جمعی از فعالان مدنی و کنشگران سیاسی در ارتباط با توافق هسته ای

بیانیه جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در استقبال از پایان چالش هسته ای مذاکرات هسته ای پس از فراز و نشیب های دو سالۀ اخیر بالاخره به مرحلۀ نهایی خود رسید. این توافق می تواند به یک روند و چالش زیان بار و مغایر منافع ملی که خسارات فراوانی را برای ملت ایران به […]

بیانیه جمعی از فعالان مدنی و کنشگران سیاسی در ارتباط با توافق هسته ای

بیانیه جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در استقبال از پایان چالش هسته ایnمذاکرات هسته ای پس از فراز و نشیب های دو سالۀ اخیر بالاخره به مرحلۀ نهایی خود رسید. این توافق می تواند به یک روند و چالش زیان بار و مغایر منافع ملی که خسارات فراوانی را برای ملت ایران به بار […]