توافق هسته ای؛ بیم ها و امیدها

بالاخره دیروز توافق هسته ای بین شش قدرت جهانی (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، آلمان و انگلیس) با ایران در وین اطریش اعلام شد. خبری که حدود دو سال است که مردم ایران و جهان منتظر شنیدنش بودند. ظاهرا و فعلا تمام جناح های درگیر از متن صد صفحه ای توافق راضی و خرسندند. گویا تز […]

توافق هسته ای؛ بیم ها و امیدها

بالاخره دیروز توافق هسته ای بین شش قدرت جهانی (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، آلمان و انگلیس) با ایران در وین اطریش اعلام شد. خبری که حدود دو سال است که مردم ایران و جهان منتظر شنیدنش بودند. nظاهرا و فعلا تمام جناح های درگیر از متن صد صفحه ای توافق راضی و خرسندند. گویا تز […]