مصاحبه با رادیو فردا در باره نشریه «آزادی اندیشه» چگونه متولد شد

مهرداد قاسمفر ۸ جولاى ۲۰۱۵ اخیرا‌ً تنی چند از اهل اندیشه و فلسفه و جامعه‌شناسی ایرانی در خارج از کشور گرد آمدند و انجمنی با عنوان «آزادی اندیشه» به ثبت رساندند، انجمنی که در مدتی کوتاه بیش از یک صد عضو دارد. نخستین نشریه این انجمن هم هفته پیش منتشر شد، نشریه‌ای پر و پیمان […]