تأملی در باب روزه های بلند سال

هر سال که ماه عبادی رمضان فرا می رسد با قوت بیشتر این پرسش مطرح می شود که در روزهای طولانی و گرم و تابسوز بهار و تابستان چه باید کرد؟ آیا حداقل در بخش هایی از کره زمین که روزها تا 18 و 20 ساعت می رسد، می توان و باید روزه گرفت و […]