نامه ای به سایت دگرباوران

این نامه در سایت دگرباوران منتشر شده است دوست گرامی جناب آقای وحیدی با عرض سلام و آرزوی سلامتی و شادکامی برای شما متن شما را در سایت «دگرباواران» خواندم. داستان کم و بیش همان است که شما گفته اید. با این توضیح کوتاه و تکمیلی: یکم. ماجرا این نیست که حقوق بشر و دموکراسی […]

نامه ای به سایت دگرباوران

این نامه در سایت دگرباوران منتشر شده استnدوست گرامی جناب آقای وحیدیnبا عرض سلام و آرزوی سلامتی و شادکامی برای شماnمتن شما را در سایت «دگرباواران» خواندم. داستان کم و بیش همان است که شما گفته اید. با این توضیح کوتاه و تکمیلی:nیکم. ماجرا این نیست که حقوق بشر و دموکراسی و حقوق شهروندی و […]