برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: آيا اسلام و تشيع اصلاح پذيرند ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۳۹nآيا اسلام و تشيع اصلاح پذيرند ۱nبه مدت ۵۶ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=mv1FlxrrpFgnnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1139.mp3]

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message