برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: آسيب شناسي روحانيت ۴

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۱۳۳ آسيب شناسي روحانيت ۴ به مدت ۵۷ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۳۳
آسيب شناسي روحانيت ۴
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=c_TzZNLlKTY

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1133.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message