جایزه ای متفاوت برای مردی متفاوت

با خبر شدیم که «کانون مدافعان حقوق بشر ایران» با مدیریت سرکار خانم شیرین عبادی جایزه حقوق بشری امسال خود را به جناب مولوی عبدالحمید امام جمعه محترم اهل سنت زاهدان اختصاص داده است. این جایزه به وسیله سرکار خانم نرگس محمدی نایب رئیس کانون در زاهدان به حضرت مولوی تسلیم و اعطا شده است. […]

گفتگو با کمپین حقوق بشر در ایران در نقد سخنان موسوی بجنوردی در باره بهاییان

حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی در گفت وگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، اظهارات آیت الله محمدموسوی بجنوردی درباره اینکه بهاییان از حقوق شهروندی برخوردار نیستند را شگفت انگیز و برخلاف قانون اساسی خواند.nحسن یوسفی اشکوری، از چهره‌های برجسته روشنفکری دینی، درپاسخ به اظهارات اخیر آیت الله محمد موسوی بجنوردی مبنی بر […]

جایزه ای متفاوت برای مردی متفاوت

با خبر شدیم که «کانون مدافعان حقوق بشر ایران» با مدیریت سرکار خانم شیرین عبادی جایزه حقوق بشری امسال خود را به جناب مولوی عبدالحمید امام جمعه محترم اهل سنت زاهدان اختصاص داده است. این جایزه به وسیله سرکار خانم نرگس محمدی نایب رئیس کانون در زاهدان به حضرت مولوی تسلیم و اعطا شده است. […]