برگی از دفتر ایام-روضه خوانهای سیاستمدار

امروز در فیلمی صحنه ای از روضه خوانی حسن روحانی رئیس جمهور ایران را دیدم که در هیئت دولت روضه می خواند و اعضای دولت دور تا دور میز خاص جلسات هیئت دولت نشسته و دست راست خود را بر پیشانی نهاده و گریه می کردند و یا حالت تباکی داشتند! صحنه بعد روحانی و […]

یادی و خاطره ای از آیت الله منتظری

اشاره: امروز خاطرات و روزنوشت های دوران زندان اوین (سالهای 79-83) را مرور می کردم. در دفتر چند خطی از دیدار عیدانه نوروز سال 82 با آیت الله منتظری نوشته بودم. این یادداشت پس از بازگشت از ایام مرخصی به مناسبت سال نو در اوین نگاشته شده است. اکنون به مناسبت سالگرد درگذشت آن مرد […]