برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: نگاهي به يهوديان بني‌قريظه ۳

nبرنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: نگاهي به يهوديان بني‌قريظه ۳nnبرنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۰۴۹nنگاهي به يهوديان بني‌قريظه ۳nبه مدت ۵۶ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=82B38Npy38snn

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message