پرچم ایران و بلوغ مدنی جوانان

حضور ایران در جام جهانی فوتبال 2014 از جهات مختلف متفاوت بود و یکی از جهات تفاوت استفادة گستردة ایرانیان خارج از کشور از پرچم کنونی ایران یعنی پرچم جمهوری اسلامی بوده است. این رخداد چندان کم سابقه بود که با دیدن تصاویر جمع های ایرانی در رسانه ها از همان روزهای پیش از آغاز […]