خارهای زهرآگین غرب هراسی

دو هفته قبل ریچارد نلسون فرای ایران شناس معروف آمریکایی درگذشت. او دوست داشت در ایران و در کنار زاینده رود اصفهان در جوار آرتور پوپ و همسرش، از ایران شناسان نامدار، دفن شود. فرای از دوران پیش از انقلاب تا چند سال پیش برای تحقق این خواسته تلاش کرده بود و بالاخره موفق شده […]

خارهای زهرآگین غرب هراسی

دو هفته قبل ریچارد نلسون فرای ایران شناس معروف آمریکایی درگذشت. او دوست داشت در ایران و در کنار زاینده رود اصفهان در جوار آرتور پوپ و همسرش، از ایران شناسان نامدار، دفن شود. فرای از دوران پیش از انقلاب تا چند سال پیش برای تحقق این خواسته تلاش کرده بود و بالاخره موفق شده […]