حسن یوسفی اشکوری در مراسم سومین سال حصر خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی در شهر کلن در آلمان

حسن یوسفی اشکوری در مراسم سومین سال حصر خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی در شهر کلن در آلمان

فیلم مراسم سومین سال حصر رهبران جنبش سبز در شهر کلن در دو قسمت

بخش اول
httpv://www.youtube.com/watch?v=6xRMB3ntI38

بخش دوم
httpv://www.youtube.com/watch?v=FMO5TTWoIJQ

Share:

More Posts

چرا رأی نمی دهم؟

اشاره: این متن را در آستانه انتخابات سه سال پیش نوشته و در کانال تلگرامی منتشر شده است. اکنون نیز که در وضعیت مشابه (هرچند

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message