پاسخ هایی برای اندیشیدن 65-وعتصموا بحبل الله به چه معناست؟

واعتصموا بحبل­الله یعنی چه؟ یعنی مقصود چیست؟ پاسخ: متن کامل آیه این است: «واعتصموا بحبل­الله جمیعا و لا تفرقوا واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالّف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها کذالک یبیّن الله لکم آیاته لعلکم یهتدون» سوره آل عمران/آیه 103 ترجمه: «همگی به […]