برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: نسبت عقل و دين قسمت سوم

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۰۳۲nنسبت عقل و دين ۳nبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=Vo4-1VdC9zY

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message