نگرانیم عقب نشینی در برابر تهاجم افراطیون راه را بر پیشروی آنان هموار کند

جمعی از نمایندگان ادوار مجلس در تحلیل شرایط کنونی و حمایت از سیاست خارجی دولت:  جرس: هفت نفر از نمایندگان اسبق مجلس ایران با نتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از سیاست خارجی دولت روحانی، ابراز نگرانی کردند که عقب نشینی در برابر “تهاجم سازمان یافته افراطیون شکست خورده” باعث ناامیدی مردم و سلب حمایت آن‌ها از […]

نگرانیم عقب نشینی در برابر تهاجم افراطیون راه را بر پیشروی آنان هموار کند

جمعی از نمایندگان ادوار مجلس در تحلیل شرایط کنونی و حمایت از سیاست خارجی دولت:nn جرس: هفت نفر از نمایندگان اسبق مجلس ایران با نتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از سیاست خارجی دولت روحانی، ابراز نگرانی کردند که عقب نشینی در برابر “تهاجم سازمان یافته افراطیون شکست خورده” باعث ناامیدی مردم و سلب حمایت آن‌ها از دولت […]