نگرانیم عقب نشینی در برابر تهاجم افراطیون راه را بر پیشروی آنان هموار کند

جمعی از نمایندگان ادوار مجلس در تحلیل شرایط کنونی و حمایت از سیاست خارجی دولت:nn جرس: هفت نفر از نمایندگان اسبق مجلس ایران با نتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از سیاست خارجی دولت روحانی، ابراز نگرانی کردند که عقب نشینی در برابر “تهاجم سازمان یافته افراطیون شکست خورده” باعث ناامیدی مردم و سلب حمایت آن‌ها از دولت شود.  nnدر بخشی این بیانیه که در اختیار جرس قرار گرفته آمده‌است: ما باور داریم که علل بحران‌ها در این باره و راه حل‌های خروج از آن‌ها سخت بهم پیوسته و درهم تنیده شده‌اند تا آنجا که تفکیک و حتی زمان بندی در حل و فصل هر یک از آن‌ها نزدیک به غیر ممکن است. همانطور که مخالفان بر نامه‌های دولت از سنگ اندازی و کارشکنی و بحران سازی در سر راه آن در هیچ کدام از این فضا‌ها ابائی نخواهند کرد، شرط موفقیت و هنر دولت تدبیر و امید، که سرمایه اصلی‌اش حفظ امید مردم و بهره گیری از حمایت آنان در روند اصلاح و تغییر است، این باید باشد که کوشش در دو عرصه سیاست خارجی و داخلی را همزمان و هم آهنگ به پیش برد.nn nnنمایندگان ادوار مجلس ایران در پایان بیانیه خود نوشته‌اند: ما به عنوان جمعی از نمایندگان ادوار مجلس دلسوازنه مایلیم توجه رئیس جمهور محترم و همکاران و کارگزاران ایشان را به ضرورت اقداماتی جدی‌تر و کوشش هائی پیگیر‌تر در جهت تحقق بخشیدن به وعده هائی که در کارزار انتخاباتی در زمینه تامین حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسی و بویژه رفع حبس و محدودیت از رهبران جنبش سبز، که بر خلاف روال قانونی و قضائی درخانه حبس شده و از حقوق و آزادیهای اولیه خود محروم گشته‌اند و همچنین آزادی زندانیان سیاسی جلب نمائیم، و تاکید می‌نمائیم که شرط اساسی کسب اقتدار در برابر قدرتهای خارجی و مطامع آنان و حفظ عزت در برابر جامعه جهانی، همدلی و همبستگی و آشتی ملی در داخل است و هیچ قدرتی به اندازه قدرت ملت نمی‌تواند پشتوانه گذار از گردنه‌های سخت در عرصه سیاست خارجی باشد.nn nnمتن این بیانیه به شرح زیر است:nn nnپیروز واقعی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در بیست و چهارم خرداد ١۳۹٢ اراده اکثریت رای دهندگان ایرانی در تمایل به تنش زدائی در صحنه بین المللی و کوشش در طریق آشتی و تفاهم ملی در صحنه داخلی بود.nn nnاین اکثریت پیرامون برنامه تدبیر و اعتدالی، که دکترحسن روحانی منادی آن بود، تبلوری شفاف یافت و توانست بر کلیه محدودیت‌ها و مهندسی‌ها فائق آید، و این امید را در دل ایرانیان زنده نگاه دارد که بالاخره رای مردم، بمثابه حق الناس، فصل الخطاب نهائی در حل و فصل مسائل اساسی و حیاتی کشور باشد.nn nnبا اتکا به این تبلور اراده ملی وبه هنر تدبیر دولت جدید، در بسوی راه‌های دیپلُماتیک برای حل مسائل و مشکلات با دنیای خارج گشوده شد، و افراطیونی که در هماورد گاه‌های جهانی و داخلی دل به افزایش تنش و تحریم و سایه سنگین محاصره و جنگ خارجی و داخلی بسته بودند به سرعت منزوی شدند.nn nnده ماه پیش ما بعنوان جمعی از نمایندگان مردم در ادوار گذشته مجلس در نامه‌ای خطاب به رهبران ایران، ایالات متحده آمریکا، و اتحادیه اروپا تاکید کردیم که گرچه مساله هسته‌ای ایران «تحت تاثیر مسایل متعدد منطقه‌ای و بین المللی از جمله رابطه تخاصمی بیش از سه دهه گذشته بین ایران و آمریکا» پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، اما «با توجه به وجود رغبت میان مردم ایران و آمریکا» می‌توان این مساله را به شرط وجود اراده سیاسی در سران دو کشور حل و فصل کرد. وامروز خوشبختانه می‌بینیم که بشکرانه انتخابات ٢۴ خرداد ۹٢ گامهای موثری در این زمینه برداشته شده است و می‌توان بیش از همیشه امیدوار بود که درایت و تدبیر منجربه حل و فصل هر چه زود‌تر مساله هسته‌ای ایران بشود و راه را بر بحرانی که می‌تواند صلح جهانی و منافع عمده، اساسی و دراز مدت ایران، ایالات متحده و کشورهای اروپایی را در معرض خطرات جدی قرار دهد، ببندد.nn nnبا این همه صورتبندی مناسبات قدرت در صحنه داخلی و جهانی، جان سخت‌تر از این هستند که بدون پیگیری و مراقبت در ایجاد تعادلی مستمر و پیوسته در هر دو صحنه بتوان کارزار عظیم برای حفظ صلح در صحنه بین المللی و آشتی ملی در صحنه داخلی را به پیش برد.nn nnآنان که در صحنه بین المللی و داخلی به نوعی رانت خواری از بحران هسته‌ای ایران خو گرفته و با اتکاء به آن منافع فراوان اقتصادی ومالی برده، و مواضع ژئولیتیک و سیاسی خود را تقویت کرده‌اند با چنگ و دندان از موقعیت‌های ممتاز باد آورده ناشی از تنش و تقابل و خشونت در داخل و خارج دفاع خواهند کرد.nn nnهمانطور که در صحنه جهانی مواجه با آرایش جدید دشمنان ایران در برابر روند حل صلح آمیز مساله هسته‌ای هستیم که متاسفانه محافل سر سخت جنگ طلب را ا ز تل اویو، تا ریاض و واشنگتن و بسیاری مراکز دیگر در بر می‌گیرد، در داخل ایران نیز شکست خوردگان اصلی انتخابات ریاست جمهوری دهم با بیرون آمدن از شوک نتیجه انتخابات بار دیگر به بازسازی صفوف و مواضع خود پرداخته‌اند، و به بهانه‌های گوناگون در سر راه تدبیر دولت و امید ملت سنگ اندازی و کارشکنی می‌کنند.nمردم شریف ایرانnn nnامروز بیش از هر زمان موفقیت گفتمان و سیاست‌های صلح طلبی و تنش زدائی در پهنه جهانی و مقابله با خشونت و سر کوب و رفتارهای غیرقانونی در داخل برای بهبود بخشی به اقتصاد و معیشت و زندگانی روز مره مردمی، که به تدبیر دولت آقای روحانی امید بسته‌اند، به یکدیگر گره خورده‌اند. از اینرو انتظار می‌رود همه قوا و نهادهای حاکم، به ویژه قوه مقننه در این باره کمک کار و یاری رسان دولت باشند.nn nnما باور داریم که علل بحران‌ها در این باره و راه حل‌های خروج از آن‌ها سخت بهم پیوسته و درهم تنیده شده‌اند تا آنجا که تفکیک و حتی زمان بندی در حل و فصل هر یک از آن‌ها نزدیک به غیر ممکن است. همانطور که مخالفان بر نامه‌های دولت از سنگ اندازی و کارشکنی و بحران سازی در سر راه آن در هیچ کدام از این فضا‌ها ابائی نخواهند کرد، شرط موفقیت و هنر دولت تدبیر و امید، که سرمایه اصلی‌اش حفظ امید مردم و بهره گیری از حمایت آنان در روند اصلاح و تغییر است، این باید باشد که کوشش در دو عرصه سیاست خارجی و داخلی را همزمان و هم آهنگ به پیش برد.nمسلم است که انجام چنین مهمی بدون همدلی و همیاری و هم آهنگی در بین دست اندر کاران قوای سه گانه و مسوولین کشور بسیار صعب خواهد بود. اما شرط اصلی ایجاد این همیاری و همآهنگی و ضمانت اجرای استمرار آن حضور حمایت مردمی و شادابی آن در صحنه سیاسی کشور است که هم ارزشمند‌ترین سرمایه دولت در مذاکرات دیپلُماتیک سخت و پیچیده‌ای که درپیش رو دارد خواهد بود، وهم بهترین حامی در مناسبات نا‌پایدارقدرت درداخل کشور.nn nnبا توجه به این نکات ما ضمن تا کید براهمیت حیاتی پیش برد مذا کرات هسته ای از سوی دولت روحانی و اعلام پشتبانی از کوشش‌های دیپلُماتیک انجام گرفته و ارج گذاری به دستآوردهای آن، نگرانیم که مجامله و عقب نشینی در برابر تهاجم سازمان یافته افراطیون شکست خورده انتخابات گذشته راه را بر پیشروی آنان هموار کند، و وفای به عهد دولت جدید را در بر آوردن وعده‌های انتخاباتی‌اش سخت سازند، و به این ترتیب امید مردم ر ا منکو ب نموده و دولت را از حمایت رای دهندگانش محروم ساخته، و پس از مصادره نتائج انتخابات ریاست جمهوری، دستآورد‌ها دیپلُماتیک بدست آمده را نیز ویران کنند.nn nnما به عنوان جمعی از نمایندگان ادوار مجلس دلسوازنه مایلیم توجه رئیس جمهور محترم و همکاران و کارگزاران ایشان را به ضرورت اقداماتی جدی‌تر و کوشش هائی پیگیر‌تر در جهت تحقق بخشیدن به وعده هائی که در کارزار انتخاباتی در زمینه تامین حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسی و بویژه رفع حبس و محدودیت از رهبران جنبش سبز، که بر خلاف روال قانونی و قضائی درخانه حبس شده و از حقوق و آزادیهای اولیه خود محروم گشته‌اند و همچنین آزادی زندانیان سیاسی جلب نمائیم، و تاکید می‌نمائیم که شرط اساسی کسب اقتدار در برابر قدرتهای خارجی و مطامع آنان و حفظ عزت در برابر جامعه جهانی، همدلی و همبستگی و آشتی ملی در داخل است و هیچ قدرتی به اندازه قدرت ملت نمی‌تواند پشتوانه گذار از گردنه‌های سخت در عرصه سیاست خارجی باشد.nn nnجمعی از نمایندگان ادوار مجلس: نورالدین پیرموذن، فاطمه حقیقت جو، احمد سلامتیان، اسماعیل گرامی مقدم، علی مزروعی، علی اکبر موسوی (خوئینی)، و حسن یوسفی اشکوری.nn 

Share:

More Posts

Send Us A Message