پاسخ هایی برای اندیشیدن 58-درباره مفهوم ولایت معنوی و رعامت سیاسی

پاسخ هایی برای اندیشیدن 48-درباره مفهوم ولایت معنوی و ولایت سیاس اشاره: این متن پاسخی است به یکی از کامنت های مقاله «اندیشه سیاسی امام علی» در جرس.   استاد عزیز بسیار خواندنی و دلنشین بود. امیدوارم نتیجه کامل تحقیقات حضرتعالی بزودی در اختیار علاقه مندان به امام علی ع قرار بگیرد. درباره قسمت اول […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 58-درباره مفهوم ولایت معنوی و رعامت سیاسی

پاسخ هایی برای اندیشیدن 48-درباره مفهوم ولایت معنوی و ولایت سیاس n اشاره: این متن پاسخی است به یکی از کامنت های مقاله «اندیشه سیاسی امام علی» در جرس. n   n استاد عزیزnبسیار خواندنی و دلنشین بود. امیدوارم نتیجه کامل تحقیقات حضرتعالی بزودی در اختیار علاقه مندان به امام علی ع قرار بگیرد. درباره […]