نامه 511 روشنفکر و فعال مدنی و زندانی سیاسی به اوباما

n n n نامه‌ی ۵۱۱ روشنفکر و فعال مدنی nدر آستانه سفر حسن روحانی به نيويورک ۵۱۱ نفر از روشنفکران، فعالان مدنی و سياسی، اساتيد دانشگاه و هنرمندان ايرانی (از جمله ۸۸ نفر از زندانيان سياسی سابق و کنونیِ پس از انتخابات ۸۸) با امضای نامه‌ای سرگشاده به باراک اوباما خواستار آن شدند که به […]