نامه 511 روشنفکر و فعال مدنی و زندانی سیاسی به اوباما

n

n

n

نامه‌ی ۵۱۱ روشنفکر و فعال مدنی

nدر آستانه سفر حسن روحانی به نيويورک ۵۱۱ نفر از روشنفکران، فعالان مدنی و سياسی، اساتيد دانشگاه و هنرمندان ايرانی (از جمله ۸۸ نفر از زندانيان سياسی سابق و کنونیِ پس از انتخابات ۸۸) با امضای نامه‌ای سرگشاده به باراک اوباما خواستار آن شدند که به گامهای مثبت ايران از طريق مذاکره‌ی خوش‌فرجام با نتايجِ ملموسِ «برد-برد» و رفع تحريمهای ناعادلانه‌ی اقتصادی پاسخ مثبت بدهد و موجب تداوم اين گام‌ها از هر دو سو شود.nnاصغر فرهادی، سعيد حجاريان، مصطفی ملکيان، پريسا بخت‌آور، صادق زيباکلام، مصطفی تاجزاده، عيسی سحرخيز، علی شکوری راد، مسعود بهنود، عليرضا علوی‌تبار، هاله افشار، عبدالعلی بازرگان، فخرالسادات محتشمی‌پور، حسن يوسفی اشکوری، زهرا اشراقی، احمد صدری، محمود صدری، سهيل محمودی، ساعد باقری، تريتا پارسی، بابک احمدی، ابراهيم نبوی، حميدرضا جلائی‌پور، فرخ نگهدار، مهرزاد بروجردی، علی مزروعی، حميد دباشی، علی پايا، الهه مجردی، آصف بيات، علی ميرسپاسی، زيبا ميرحسينی، جواد امام، بابک اميرخسروی، ابوالقاسم فنايی، فاطمه چهل‌اميرانی، احمد شيرزاد، سروش دباغ، علی‌اصغر خداياری، محمد کيانوش‌راد، محمدجواد غلامرضا کاشی، حسين کمالی، محمدمهدی مجاهدی، سعيد شريعتی، شهاب طباطبايی، نازنين خسروانی، کيوان مهرگان، مهسا امرآبادی، داريوش محمدپور، مجيد فراهانی، علی‌اکبر موسوی خوئينی ، محمدرضا جلائی‌پور و مهدی محموديان از جمله امضاکنندگان اين نامه‌اند.nnمتن اين نامه‌ی سرگشاده از اين قرار است:n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

   
 

nجناب آقای باراک اوباما، رئيس جمهور محترم ايالات متحده آمريکاnnاکنون نوبت شما است.nnحکومت ايران با برگزاری انتخابات قابل اعتماد سال جاری و تحولات اخير گام‌های مقدماتی قابل توجهی به سوی اصلاح و گشايش در ايران برداشته‌است. ايرانيان با بهره گيری از اين فرصت حسن روحانی را که حقوقدانی اصلاح‌جو و طرفدار عادی سازی روابط ايران با جهان است به رياست جمهوری انتخاب کردند. در اثر اين تحولات، در روزها و هفته‌های اخير نيز شاهد آزادی تعدادی از زندانيان سياسی و گشايش نسبی در عرصه ی عمومی و فضای سياسی در ايران بوده‌ايم. يکی از سخنانی که در اين سالها مکررا شنيده می شد اين بود که رياست جمهوری در ايران قدرت چندانی ندارد و تصميمات مهم بر عهده‌ی رهبر ايران است. اين روزها حتی ايشان نيز سخن از “نرمش قهرمانانه” به ميان آورده و ايران يک‌صدا خواستار تعامل بهتر با جهان است.nnروندهای اميدبخش در کشور ما فضا را برای گشوده شدن گره کور سی و چند ساله روابط ايران و آمريکا و به ويژه حل و فصل پرونده هسته ای ايران مساعد ساخته است. در مذاکرات پيش رو رئيس جمهور – دکتر حسن روحانی – و وزير خارجه – دکتر جواد ظريف-، از حمايت قاطع حکومت ايران، اکثريت رای دهندگان ايرانی و طيفی از فعالان مدنی و دموکراسی خواهان ايرانی و حتی بسياری از زندانيان سياسی بهره‌مندند.nnروابط اقتصادی و سياسی گسترده تر ايران با جهان از لوازم بسط آزادی های سياسی در ايران است. اگر آمريکا و جامعه ی جهانی از اين فرصت طلايی و شايد تکرارناپذير بهره نگيرند، بدبينان و دشمنان عادی‌سازی روابط ايران و آمريکا در هر دو کشور را ياری داده‌ و ترديد در حسن نيت آمريکا را آسان‌تر ساخته‌اند. توفيق روحانی در ديپلماسی خارجی همچنين به موفقيت بيشتر او در ديپلماسی داخلی و گشايشهای افزون‌تر در عرصه‌های سياسی، اجتماعی و اقتصادی خواهد انجاميد.nnآقای رئيس جمهورnnاز حضور رئيس‌جمهور روحانی در نيويورک برای باز کردن قفل روابط ايران و آمريکا بهره بگيريد. دستيابی به صلح پايدار در منطقه تنها با همکاری ايران ميسر است. حيف است که اين فرصت تاريخی بسوزد. اکنون نوبت شما و جامعه ی جهانی است که تداوم گامهای ايران را از طريق پاسخ مناسب، مذاکره‌ی خوش‌فرجام با نتايجِ ملموسِ «برد – برد» و رفع تحريم های ناعادلانه‌ی اقتصادی تضمين کنيد.nnجمعی از زندانيان سياسی سابق و کنونی، فعالان مدنی و سياسی و روشنفکران ايرانیnnامضاکنندگان: ۱) عبدالرضا ابراهيمی (فعال مدنی) ۲) سيدصابر ابطحی (فعال مدنی) ۳) آسيه ابولپور (فعال مدنی) ۴) سمانه ابولپور (فعال مدنی) ۵) آزاد احساسی (فعال سياسی کرد) ۶) بابک احمدی (پژوهشگر و نويسنده)  ۷) حسام اخلاق‌پور (فعال مدنی) ۸) مرضيه آذرافزا (فعال مدنی) ۹) مجيد آذرپی (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۱۰) بابک آذری (فعال مدنی) ۱۱) ايمان آذريان بروجنی (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۱۲) سيامک آرام (فعال مدنی) ۱۳) محمدعلی ارجمند (فعال مدنی) ۱۴) ايمان ارجمندی (فعال مدنی) ۱۵) محمد آرسی (زندانی سياسی سابق و پژوهشگر مسايل قومی) ۱۶) امير آريازند (فعال مدنی) ۱۷) آرش آرين (فعال مدنی) ۱۸) علی آزادان (فعال مدنی) ۱۹) سهند استادآقا (فعال مدنی، استاد دانشگاه و گرافيست) ۲۰) اميرحسين اسدبيگی (فعال مدنی) ۲۱) محمد اسدی (فعال مدنی) ۲۲) آزاده اسدی (فعال مدنی) ۲۳) ميراردوان اسدی (فعال مدنی) ۲۴) ابراهيم اسکافی (فعال مدنی) ۲۵) سعيده اسلاميه (روزنامه‌نگار) ۲۶) سيدکوهزاد اسماعيلی (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۲۷) محمد اسماعيلی (فعال سياسی کرد) ۲۸) نگار اشرافی (فعال سياسی کرد) ۲۹) زهرا اشراقی (فعال سياسی) ۳۰) داود اشرفی (فعال مدنی و فيلمبردار سينما) ۳۱) اشکان اشکانی (فعال مدنی و فيلمبردار سينما) ۳۲) مهرداد اصلانی (فعال مدنی) ۳۳) مهدی اصل زعيم (فعال مدنی) ۳۴) علی اصغری (فعال مدنی و نويسنده‌ی سينما و تئاتر) ۳۵) فرشاد اعظمی (فعال مدنی و روزنامه‌نگار) ۳۶) هاله افشار (استاد علوم سياسی و مطالعات زنان دانشگاه يورک) ۳۷) اميرحسين افشار آزاد (فعال مدنی) ۳۸) گودرز اقتداری (فعال سياسی و استاد الکترونيک دانشگاه پورتلند) ۳۹) سعيد آگنجی (فعال مدنی) ۴۰) آزيتا آل بويه (فعال مدنی) ۴۱) مهدی الياسی (روزنامه‌نگار) ۴۲) جواد امام (زندانی سياسی سابق و فعال سياسی) ۴۳) کيوان امام‌وردی (فعال مدنی) ۴۴) مهسا امرآبادی (زندانی سياسی سابق و روزنامه‌نگار) ۴۵) پويا امراللهی (فعال مدنی) ۴۶) ناصر آملی (فعال مدنی) ۴۷) نزهت اميرآباديان (فعال مدنی و روزنامه‌نگار) ۴۸) مهدی اميرپور (فعال مدنی) ۴۹) بابک اميرخسروی (فعال سياسی و حقوق‌دان) ۵۰) علی اميری (فعال مدنی) ۵۱) محسن اميری (فعال مدنی) ۵۲) مرضيه اميری (فعال مدنی) ۵۳) مهدی امين‌زاده (فعال مدنی) ۵۴) شاهين انزلی (فعال مدنی) ۵۵) عليرضا انصاری (فعال مدنی) ۵۶) محمد اولايی‌فرد (زندانی سياسی سابق و وکيل دادگستری) ۵۷) عليرضا ايران‌شاهی (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۵۸) جعفر ايزدپناه (فعال سياسی) ۵۹) مائده ايزدی (فعال مدنی) ۶۰) سولماز ايکدر (فعال مدنی و روزنامه‌نگار) ۶۱) اشکان ايمان‌خان (فعال مدنی) ۶۲) عبدالعلی بازرگان (فعال سياسی و قرآن‌پژوه) ۶۳) محسن باستانی (فعال سياسی) ۶۴) رضا باقری (فعال مدنی و وکيل دادگستری) ۶۵) ساعد باقری (شاعر و نويسنده) ۶۶) فريبا باقری (فعال مدنی) ۶۷) آسيه باکری (فعال مدنی) ۶۸) محمد بامودت (فعال مدنی) ۶۹) رضا باوفا (فعال سياسی) ۷۰) پريسا بختاور (کارگردان) ۷۱) مهدی بختی (فعال مدنی) ۷۲) بهنام براخويی نوخط (روزنامه‌نگار) ۷۳) محمد برقعی (فعال سياسی و پژوهشگر علوم اجتماعی)  ۷۴) بهمن برنادل (فعال مدنی) ۷۵) مهرزاد بروجردی (استاد علوم سياسی دانشگاه سيراکيوز) ۷۶) مقداد بريمانی (فعال مدنی) ۷۷) سياوش بسطامی (فعال مدنی) ۷۸) منصوره بسمل (فعال مدنی و روزنامه‌نگار) ۷۹) رويا بلوری اسکويی (فعال مدنی) ۸۰) تيرداد بنکدار (فعال مدنی) ۸۱) سيروس بنه‌گزی (فعال مدنی) ۸۲) سيدمحمدرضا بنی‌طبا (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۸۳) محسن بوالحسنی (روزنامه‌نگار) ۸۴) بهرام بهراميان (فعال مدنی) ۸۵) مهرداد بهروزی‌نژاد (فعال مدنی) ۸۶) علی بهزاديان‌نژاد (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۸۷) ابوالفضل بهمن‌پور (فعال مدنی) ۸۸) مسعود بهنود (روزنامه‌نگار) ۸۹) آصف بيات (استاد جامعه‌شناسی دانشگاه ايلينويز) ۹۰) عباس بيدار (فعال مدنی) ۹۱) زهرا بيگدلی (فعال مدنی و روزنامه‌نگار) ۹۲) محسن بيگلربيگی (فعال مدنی) ۹۳) ميثم بيگ‌محمدی (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۹۴) کورش پارسانژاد (فعال مدنی، استاد دانشگاه و گرافيست) ۹۵) تريتا پارسی (فعال سياسی و رئيس سابق نياک) ۹۶) فرهاد پاسدار (فعال مدنی و کارگردان تئاتر) ۹۷) علی پايا (استاد فلسفه دانشگاه وست‌مينيستر) ۹۸) کتی پزشکی (فعال مدنی) ۹۹) ميلاد پناهی‌پور (فعال مدنی) ۱۰۰) عطيه پوراکبری (فعال مدنی و روزنامه‌نگار) ۱۰۱) محبوبه پوربقال محمدی (فعال مدنی) ۱۰۲) محمد پورحسن (فعال مدنی) ۱۰۳) بيژن پوربهنام (فعال سياسی) ۱۰۴) سعيد پورحيدر (زندانی سياسی سابق و روزنامه‌نگار) ۱۰۵) اميرحسين پورمحسن (فعال مدنی) ۱۰۶) سجاد پهلوان‌زاده (فعال مدنی و تدوين‌گر) ۱۰۷) بيژن پيرزاده (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۱۰۸) عسل پيرزاده (فعال مدنی) ۱۰۹) علی پيرعطايی (حقوق‌دان) ۱۱۰) ميلاد پورعيسی (روزنامه‌نگار) ۱۱۱) اميد پورمحمدعلی (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۱۱۲) فاطمه تاجزاده (فعال مدنی) ۱۱۳) مصطفی تاجزاده (زندانی سياسی) ۱۱۴) علی تارخ (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۱۱۵) سجاد ترابی (فعال مدنی) ۱۱۶) مجيد تمجيدی (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۱۱۷) فاطمه تندگويان (فعال مدنی) ۱۱۸) امير تنها (فعال مدنی)  ۱۱۹) محمدابراهيم ترقی‌نژاد (فعال مدنی) ۱۲۰) رضا تهرانی (فعال سياسی) ۱۲۱) محمدامين ثامنی (فعال مدنی) ۱۲۲) حسين جان‌نثاری (فعال مدنی) ۱۲۳) رضا جديدی (فعال مدنی) ۱۲۴) سيدعلاءالدين جزايری (فعال مدنی) ۱۲۵) محسن جسور (فعال مدنی) ۱۲۶) زينب جعفری (فعال مدنی) ۱۲۷) محسن جعفری (فعال سياسی) ۱۲۸) رضا جعفريان (فعال مدنی) ۱۲۹) پونه جعفری‌نژاد (فعال مدنی و نقاش) ۱۳۰) حميدرضا جلائيپور (فعال سياسی و استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران) ۱۳۱) محمدرضا جلائيپور (زندانی سياسی سابق و دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه آکسفورد) ۱۳۲) رضا جلالی (فعال مدنی) ۱۳۳) رضا جلودارزاده (روزنامه‌نگار) ۱۳۴) سپهر جلوداری (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۱۳۵) علی جمالی (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۱۳۶) محمود جمهيری (فعال مدنی) ۱۳۷) ندا جمی (فعال مدنی) ۱۳۸) نسيم چالکی (فعال مدنی) ۱۳۹) فريد چاوشی (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۱۴۰) مهدی چناری (فعال مدنی) ۱۴۱) فاطمه چهل‌اميرانی (فعال مدنی و همسر شهيد حميد باکری) ۱۴۲) رضا حاجی (فعال سياسی) ۱۴۳) علی حاجی‌کتابی (فعال مدنی) ۱۴۴) سعيد حجاريان (زندانی سياسی سابق و فعال سياسی) ۱۴۵) سارنگ حسن‌پور (فعال مدنی) ۱۴۶) الهام حسن‌زاده (پژوهشگر موسسه مطالعات انرژی دانشگاه آکسفورد) ۱۴۷) سمانه حسنی (فعال مدنی) ۱۴۸) فرناز حسين‌زاده (فعال مدنی) ۱۴۹) مليحه حسينی (فعال مدنی و روزنامه‌نگار) ۱۵۰) آرش حسينی‌پژوه (فعال مدنی) ۱۵۱) ليدا حسينی‌نژاد (روزنامه‌نگار) ۱۵۲) فاطمه حقيری (فعال مدنی) ۱۵۳) علی حکمت (فعال مدنی) ۱۵۴) محمد حمزه‌ای (فعال مدنی و کارگردان) ۱۵۵) بابک حيدری (فعال مدنی) ۱۵۶) محسن حيدری (فعال مدنی) ۱۵۷) نوتاش حيدری (فعال مدنی) ۱۵۸) محسن حيدريان (فعال مدنی و نويسنده) ۱۵۹) زهرا خاتمی (فعال مدنی) ۱۶۰) سيدعمادالدين خاتمی (فعال مدنی) ۱۶۱) آرمين خامه (فعال مدنی) ۱۶۲) آزاده خاوری (فعال مدنی) ۱۶۳) اسماعيل ختايی (فعال مدنی) ۱۶۴) مازيار خدابخش‌زاده (فعال مدنی) ۱۶۵) سارا خداياری (فعال مدنی) ۱۶۶) علی‌اصغر خداياری (زندانی سياسی سابق و فعال سياسی) ۱۶۷) جلال خرمن‌بيز (فعال مدنی) ۱۶۸) سارا خرمن‌بيز (فعال مدنی) ۱۶۹) سکينه خرمن‌بيز (فعال مدنی) ۱۷۰) حسن خزايی (فعال مدنی) ۱۷۱) نازنين خسروانی (زندانی سياسی سابق و روزنامه‌نگار) ۱۷۲) حميد خطيبی (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۱۷۳) سيامک خليقی (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۱۷۴) محمدحسين خليلی اردکانی (فعال سياسی) ۱۷۵) صدرالله خمشايا (فعال مدنی) ۱۷۶) مهراوه خوارزمی (فعال مدنی و روزنامه‌نگار) ۱۷۷) سارا خوش‌خوی (فعال مدنی) ۱۷۸) مهنگار خوشدامن (فعال مدنی و روزنامه‌نگار) ۱۷۹) اکرم خيرخواه (فعال مدنی) ۱۸۰) مهران دامغانی (فعال مدنی) ۱۸۱) نادر داودی (فعال مدنی و عکاس) ۱۸۲) حميد دباشی (استاد ادبيات تطبيقی دانشگاه کلمبيا) ۱۸۳) سروش دباغ (استاد مدعو دانشگاه تورنتو، دپارتمان مطالعات تاريخی) ۱۸۴) مهدی درويش‌پور (روزنامه‌نگار و فعال مدنی) ۱۸۵) داود دشتبانی (فعال سياسی) ۱۸۶) حامد دشمن‌فنا (فعال مدنی) ۱۸۷) شيرين دقيقيان (فعال مدنی) ۱۸۸) حامد ذاکر (فعال مدنی) ۱۸۹) آرمان ذاکری (فعال سياسی) ۱۹۰) بهروز ذاکری (فعال مدنی) ۱۹۱) الهام ذوالفقاری (فعال مدنی) ۱۹۲) سيامک رحمانی (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۱۹۳) کمال رحمانيان (فعال سياسی) ۱۹۴) ناصر رحمتی (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۱۹۵) ايمان رحمتی‌زاده (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۱۹۶) اميرحسين رحيمی (فعال مدنی) ۱۹۷) حسين رحيمی (فعال مدنی) ۱۹۸) کامران رحيمی (فعال مدنی) ۱۹۹) عليرضا رستمی (فعال مدنی) ۲۰۰) ابوالفضل رضايی (فعال مدنی) ۲۰۱) عبدالعلی رضايی (روزنامه‌نگار و پژوهشگر اجتماعی) ۲۰۲) نادره رضايی (فعال مدنی) ۲۰۳) مانا رضاييان (فعال مدنی) ۲۰۴) يسنا رضاييان (فعال مدنی) ۲۰۵) آزيتا رضوان (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۲۰۶) زهرا رضوی (فعال مدنی) ۲۰۷) اصغر زارع کهن‌مويی (فعال مدنی و روزنامه‌نگار) ۲۰۸) اردشير زارعی قنواتی (فعال مدنی و روزنامه‌نگار) ۲۰۹) صادق زيباکلام (استاد علوم سياسی دانشگاه تهران) ۲۱۰) محمد زندوی (فعال مدنی) ۲۱۱) حميد زنگمه (فعال سياسی و استاد اقتصاد دانشگاه پنسيلوانيا) ۲۱۲) شاهين زينعلی (روزنامه‌نگار) ۲۱۳) سينا رحيم‌پور (فعال مدنی و روزنامه‌نگار) ۲۱۴) اسماعيل رزم‌آسا (فعال مدنی و روزنامه‌نگار) ۲۱۵) الهه رستمی (استاد مطالعات خاورميانه دانشگاه سواس لندن) ۲۱۶) مصطفی رسته‌مقدم (فعال مدنی) ۲۱۷) محمد رسولی (فعال مدنی و فيلمبردار سينما) ۲۱۸) امير رشيدی (فعال مدنی) ۲۱۹) پناه‌برخدا رضايی (فعال مدنی و کارگردان) ۲۲۰) دامون روزبه (فعال مدنی) ۲۲۱) فرزانه روستايی (روزنامه‌نگار) ۲۲۲) داود روشنی (زندانی سياسی سابق و فعال سياسی) ۲۲۳) حنيف رهبری (فعال مدنی و دانشجوی دکتری دانشگاه اريزونا) ۲۲۴) اميرعباس رياضی (فعال مدنی و پژوهشگر اديان) ۲۲۵) فرهاد روحی (فعال سياسی) ۲۲۶) صدرا ساده (فعال مدنی) ۲۲۷) فاطمه ساغرچی (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۲۲۸) ميرحميد سالک (زندانی سياسی سابق و روزنامه‌نگار) ۲۲۹) رضا ساليانی (فعال مدنی) ۲۳۰) تارا سپهری‌فر (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۲۳۱) فاطمه ستوده (زندانی سياسی سابق و نويسنده) ۲۳۲) عيسی سحرخيز (زندانی سياسی) ۲۳۳) مهدی سحرخيز (فعال مدنی) ۲۳۴) علی سرآهنگ (فعال مدنی و کارگردان) ۲۳۵) حسين سربندی (فعال مدنی) ۲۳۶) پرستو سرمدی (فعال مدنی) ۲۳۷) اميرعلی سلطان (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۲۳۸) مريم سلطانی‌راد (فعال سياسی کرد) ۲۳۹) مجيد سليمی (فعال مدنی) ۲۴۰) صدرا سمنانی رهبر (فعال مدنی) ۲۴۱) علی سميع‌زاده (زندانی سياسی سابق و فعال سياسی) ۲۴۲) محدثه سنايی‌فر (فعال مدنی و روزنامه‌نگار) ۲۴۳) محمد سهيمی (استاد مهندسی شيمی دانشگاه کاليفرنيای جنوبی) ۲۴۴) حامد سياسی‌راد (روزنامه‌نگار) ۲۴۵) علی سيدآبادی (فعال مدنی، نويسنده و روزنامه‌نگار) ۲۴۶) ايرج سيرون (فعال مدنی) ۲۴۷) عطا سيفی (فعال مدنی) ۲۴۸) محمد شاپوريان (فعال مدنی) ۲۴۹) محمود شادابی (فعال مدنی) ۲۵۰) محمد شاکر اردکانی (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۲۵۱) احمد شاکری (فعال مدنی) ۲۵۲) حميد شاکری (فعال مدنی) ۲۵۳) زهره شاکری (فعال مدنی) ۲۵۴) علی شاکری (زندانی سياسی سابق و پژوهشگر، مرکز صلح دانشگاه ارواين)  ۲۵۵) کاوه شاکری (فعال مدنی و حقوق‌دان) ۲۵۶) کيوان شاکری (فعال مدنی و وکيل دادگستری در لس‌آنجلس) ۲۵۷) بهروز شاهرخ‌نيا (فعال مدنی) ۲۵۸) مريم شبانی (روزنامه‌نگار) ۲۵۹) حامد شجاعی (فعال مدنی) ۲۶۰) مريم شربت‌دار قدس (فعال مدنی) ۲۶۱) سعيد شريعتی (زندانی سياسی سابق و فعال سياسی) ۲۶۲) علی شريعتی (فعال مدنی) ۲۶۳) هدی شريعتی (فعال مدنی) ۲۶۴) احسان شريفی (فعال مدنی) ۲۶۵) عرفان شريفی (فعال سياسی کرد) ۲۶۶) الهه شعبانی (فعال مدنی) ۲۶۷) مريم شفيعی (فعال مدنی) ۲۶۸) رضا شکراللهی (فعال مدنی و نويسنده) ۲۶۹) علی شکوری راد (زندانی سياسی سابق و فعال سياسی) ۲۷۰) فواد شمس (زندانی سياسی سابق و روزنامه‌نگار) ۲۷۱) روح‌الله شهسوار (زندانی سياسی سابق و فعال سياسی) ۲۷۲) گلشيد شهيدی (فعال مدنی) ۲۷۳) محمدحسين شيخ‌محمدی (فعال مدنی) ۲۷۴) حميد شيرازی (فعال سياسی) ۲۷۵) احمد شيرزاد (فعال سياسی و استاد فيزيک دانشگاه صنعتی اصفهان) ۲۷۶) مهدی شيرزاد (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۲۷۷) امين شيرين‌کام (فعال مدنی) ۲۷۸) حامد صابر (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۲۷۹) محمد صابر (فعال سياسی) ۲۸۰) حميد صابريان (فعال مدنی) ۲۸۱) رادين صالحی (فعال مدنی) ۲۸۲) محمدامين صالحی (روزنامه‌نگار)  ۲۸۳) همايون صحافی (فعال مدنی)  ۲۸۴) محمداسماعيل صحابه تبريزی (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۲۸۵) ليلا صحت (فعال مدنی) ۲۸۶) احمد صدری (استاد جامعهشناسی و انسانشناسی، کالج لِيک فارِست) ۲۸۷) سميرا صدری (فعال مدنی) ۲۸۸) محمود صدری (استاد جامعهشناسی، دانشگاه تگزاس شمالی) ۲۸۹) هيلا صديقی (فعال مدنی و شاعر) ۲۹۰) پوريا صف‌آرا (فعال مدنی) ۲۹۱) روح‌الله صفری (فعال مدنی) ۲۹۲) علی صلحی (فعال مدنی) ۲۹۳) عباس صمديان (مهندس معمار) ۲۹۴) مشهود صفر (فعال مدنی) ۲۹۵) سجاد صنعت‌جو (فعال مدنی) ۲۹۶) بيژن صيفوری (فعال مدنی، استاد دانشگاه و گرافيست) ۲۹۷) سيدرضا طباطبايی (فعال سياسی) ۲۹۸) ريحانه طباطبايی (زندانی سياسی سابق و روزنامه‌نگار) ۲۹۹) شهاب طباطبايی (زندانی سياسی سابق و فعال سياسی) ۳۰۰) علی طباطبايی (فعال مدنی) ۳۰۱) محمد طلوعی (فعال مدنی) ۳۰۲) مصطفی طلوعی (فعال سياسی و دانشجوی دکترای دانشگاه مينسوتا) ۳۰۳) ضياء عابدی (فعال سياسی) ۳۰۴) وحيد عابدينی (زندانی سياسی سابق و فعال سياسی) ۳۰۵) پيمان عارف (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۳۰۶) محمود عامری (فعال مدنی) ۳۰۷) سعيد عباد (فعال مدنی)  ۳۰۸) صابر عباسيان (زندانی سياسی سابق و فعال سياسی) ۳۰۹) علی عبدی (فعال مدنی و دانشجوی دکتری انسانشناسی دانشگاه ييل)  ۳۱۰) ارمغان عبيری (فعال مدنی) ۳۱۱) علی عجمی (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۳۱۲) ساجده عرب‌سرخی (فعال مدنی و روزنامه‌نگار) ۳۱۳) محسن عربی (فعال مدنی) ۳۱۴) رحمت عزيزی (روزنامه‌نگار) ۳۱۵) ابوالفضل عسکری نياسر (فعال مدنی) ۳۱۶) ساره عظيمی (فعال مدنی) ۳۱۷) سيدعلی عظيمی (فعال مدنی) ۳۱۸) روزبه علمداری (روزنامه‌نگار) ۳۱۹) ابوذر علوی‌تبار (فعال مدنی و ناشر) ۳۲۰) عليرضا علوی‌تبار (پژوهشگر و نويسنده) ۳۲۱) جواد عليخانی (فعال مدنی) ۳۲۲) شهاب عموپور (فعال مدنی، سينماگر و روزنامه‌نگار) ۳۲۳) زهرا عنايتی (روزنامه‌نگار و فعال مدنی) ۳۲۴) آبتين غفاری (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۳۲۵) آرين غفاری (فعال مدنی) ۳۲۶) متين غفاريان (فعال مدنی و روزنامه‌نگار) ۳۲۷) آرش غفوری (زندانی سياسی سابق و فعال سياسی) ۳۲۸) صنم غيائی (فعال مدنی) ۳۲۹) فريبا غيور (فعال مدنی) ۳۳۰) اسفنديار فتحی (فعال مدنی) ۳۳۱) مجتبی فتحی (روزنامه‌نگار) ۳۳۲) ميلاد فتحی (فعال مدنی) ۳۳۳) جاويد فخريان (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۳۳۴) شهرام فداکار (فعال سياسی) ۳۳۵) ميلاد فدايی اصل (فعال مدنی) ۳۳۶) محمود فرجامی (روزنامه‌نگار) ۳۳۷) غفور فرخيان (فعال مدنی) ۳۳۸) محمود فرخيان (فعال مدنی) ۳۳۹) حسين فرضی‌زاده (فعال مدنی و بازيگر سينما) ۳۴۰) هانيه فرشی (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۳۴۱) مجيد فراهانی (فعال سياسی) ۳۴۲) اصغر فرهادی (نويسنده و کارگردان) ۳۴۳) سحر فکردار (روزنامه‌نگار) ۳۴۴) ابوالقاسم فنايی (پژوهشگر فلسفه اخلاق و مطالعات اسلامی) ۳۴۵) علی فيض (فعال مدنی) ۳۴۶) سپيد قائمی (فعال مدنی و فيلمساز) ۳۴۷) ابوالفضل قاسمی (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۳۴۸) مهشيد قبادی (فعال سياسی و سينماگر) ۳۴۹) حسين قدسی (فعال مدنی) ۳۵۰) محمد قديانی (فعال سياسی و دانشجوی دکتر متالوژی هوافضا، دانشگاه شفيلد) ۳۵۱) عليرضا قديری (فعال مدنی)  ۳۵۲) شادی قديريان (فعال مدنی و عکاس هنری) ۳۵۳) جواد قراگوزلو (فعال مدنی) ۳۵۴) يدی قربانی (فعال سياسی) ۳۵۵) امين قلعه‌ای (فعال مدنی) ۳۵۶) پويا قلی‌پور (فعال مدنی) ۳۵۷) بابک قناد (فعال مدنی) ۳۵۸) ناکو قيصری (فعال سياسی کرد) ۳۵۹) محمدجواد غلامرضا کاشی (استاد علوم سياسی دانشگاه علامه طباطبايی) ۳۶۰) بابک کاظمی (فعال مدنی و عکاس) ۳۶۱) بهروز کاظمی (فعال مدنی) ۳۶۲) مسعود کاظمی (روزنامه‌نگار) ۳۶۳) احمدرضا کافی (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۳۶۴) رضا کاکازاده (فعال مدنی) ۳۶۵) شرمين کاکه‌برايی (فعال سياسی کرد) ۳۶۶) حسام کاوياری (فعال مدنی) ۳۶۷) مجتبی کتابچی (فعال مدنی) ۳۶۸) سعيد کردی‌نژاد (فعال مدنی) ۳۶۹) عزيز کرملو (فعال سياسی و استاد پزشکی‌ دانشگاه کاليفرنيا) ۳۷۰) جميله کريمی (فعال مدنی) ۳۷۱) روزبه کريمی (روزنامه‌نگار) ۳۷۲) سامان کريمی (فعال مدنی) ۳۷۳) سيامک کريمی (روزنامه‌نگار) ۳۷۴) محمد کريمی (فعال مدنی) ۳۷۵) امير کشکولی (فعال مدنی و شاعر) ۳۷۶) سپيده کلانتريان (حقوق‌دان) ۳۷۷) مجيد کلثومی (فعال مدنی) ۳۷۸) حسين کمالی (استاد تاريخ دانشگاه کلميبا) ۳۷۹) هادی کهال‌زاده (فعال سياسی و پژوهشگر اقتصاد در دانشگاه ايالتی ولدستا) ۳۸۰) ساجده کيانوش‌راد (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۳۸۱) محمد کيانوش‌راد (زندانی سياسی سابق و فعال سياسی) ۳۸۲) سامان کيانی (فعال مدنی) ۳۸۳) کنعان کيايی (فعال مدنی) ۳۸۴) سياوش کيخايی (فعال مدنی) ۳۸۵) محمد کيقبادی (فعال مدنی) ۳۸۶) امير گنبدی‌پور (فعال مدنی) ۳۸۷) کوهيار گودرزی (زندانی سياسی سابق، فعال مدنی و روزنامه‌نگار) ۳۸۸) حسين گوهری (زندانی سياسی سابق و فيلمساز) ۳۸۹) سهيل گوهری (فعال مدنی) ۳۹۰) مهدی گيلانی (فعال مدنی) ۳۹۱) محمد لکی (فعال مدنی) ۳۹۲) حورا لواسانی (فعال مدنی) ۳۹۳) مهدی واعظ عبايی (فعال مدنی) ۳۹۴) عليرضا متولی (فعال مدنی و نويسنده) ۳۹۵) آرمين متين (فعال مدنی) ۳۹۶) پرستو متين‌زاده (فعال مدنی) ۳۹۷) محمدمهدی مجاهدی (استاد مدعو علوم سياسی دانشگاه ليدن) ۳۹۸) الهه مجردی (فعال سياسی) ۳۹۹) احسان مجتهدی (فعال مدنی) ۴۰۰) اشکان مجللی (فعال مدنی) ۴۰۱) کامران مجيدی (فعال مدنی و تهيه‌کننده) ۴۰۲) فخرالسادات محتشمی‌پور (زندانی سياسی سابق و فعال سياسی) ۴۰۳) معصومه محرابی (فعال مدنی) ۴۰۴) عليرضا محسنی (فعال مدنی) ۴۰۵) سيدمحمد محسنی (فعال سياسی) ۴۰۶) مهدی محسنی (فعال مدنی و روزنامه‌نگار) ۴۰۷) داريوش محمدپور (پژوهشگر علوم سياسی) ۴۰۸) عادل محمدحسينی (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۴۰۹) حسام محمدزهی (فعال مدنی) ۴۱۰) جلال محمدلو (فعال سياسی) ۴۱۱) حميد محمدی (فعال سياسی کرد) ۴۱۲) نرگس محمدی (فعال سياسی) ۴۱۳) جليل محمديان (فعال مدنی) ۴۱۴) طاها محمودجانلو (فعال مدنی) ۴۱۵) مهدی محموديان (زندانی سياسی) ۴۱۶) سهيل محمودی (شاعر و نويسنده) ۴۱۷) مهرزاد محموديان (فعال مدنی) ۴۱۸) مژگان مدرس‌علوم (روزنامه‌نگار) ۴۱۹) سارا مدنيان (فعال مدنی) ۴۲۰) بنفشه مدنی‌نژاد (فعال مدنی) ۴۲۱) رضا مرادی (فعال مدنی و تصويربردار) ۴۲۲) سعيد مرادی (فعال مدنی) ۴۲۳) هاشمی مرادی (فعال مدنی و فيلمبردار سينما) ۴۲۴) داود مرادی گراوند (فعال مدنی) ۴۲۵) نگار مرتضوی (روزنامه‌نگار) ۴۲۶) سيدآرش مرعشی (فعال مدنی) ۴۲۷) حنيف مزروعی (زندانی سياسی سابق و روزنامه‌نگار) ۴۲۸) علی مزروعی (فعال سياسی و روزنامه‌نگار) ۴۲۹) مجيد مسعودی (فعال مدنی) ۴۳۰) ميثم مشايخ (فعال مدنی) ۴۳۱) نغمه مصطفوی (فعال مدنی) ۴۳۲) احسان مصلح (فعال مدنی) ۴۳۳) هاتف مطهری (فعال مدنی) ۴۳۴) حسين مظفری (زندانی سياسی سابق) ۴۳۵) زهرا مظفری (فعال مدنی) ۴۳۶) محمدجواد مظفری (زندانی سياسی سابق) ۴۳۷) مهدی مظفری (فعال مدنی) ۴۳۸) هادی مظفری (فعال مدنی) ۴۳۹) ابوذر معتمدی (فعال مدنی) ۴۴۰) ضحی معتمدی (فعال مدنی) ۴۴۱) عليرضا معتمدی (فعال مدنی) ۴۴۲) مائده معتمدی (فعال مدنی) ۴۴۳) حسين معصومی (فعال مدنی) ۴۴۴) فرح معصومی (فعال مدنی) ۴۴۵) ياسر معصومی (فعال مدنی) ۴۴۶) مصطفی ملکيان (دين‌پژوه و فيلسوف اخلاق) ۴۴۷) محمدصادق مليانی (فعال مدنی) ۴۴۸) حسام منصوری (فعال مدنی) ۴۴۹) مجيد منظم (فعال مدنی) ۴۵۰) اميراحمد منظمی (زندانی سياسی سابق) ۴۵۱) حميده موسوی (فعال مدنی) ۴۵۲) خليل موحد (فعال مدنی) ۴۵۳) صفا موحدی (فعال مدنی) ۴۵۴) آرش موسوی (فعال مدنی) ۴۵۵) فريد موسوی (فعال مدنی) ۴۵۶) مزدک موسوی (فعال مدنی و شاعر) ۴۵۷) علی‌اکبر موسوی خوئينی (فعال سياسی و پژوهشگر فناوری ارتباطات) ۴۵۸) ناهيد مولوی (فعال مدنی) ۴۵۹) اميرحسين مهدوی (زندانی سياسی سابق و روزنامه‌نگار) ۴۶۰) محمدهادی مهران‌پور (فعال مدنی) ۴۶۱) کيوان مهرگان (زندانی سياسی سابق و روزنامه‌نگار) ۴۶۲) مهرک ميراب‌زاده (فعال مدنی) ۴۶۳) حميد ميربزرگ (فعال مدنی) ۴۶۴) زيبا ميرحسينی (استاد مردم‌شناسی دانشگاه سواس لندن) ۴۶۵) صدرا ميردامادی (فعال مدنی) ۴۶۶) مهدی ميردامادی (فعال مدنی) ۴۶۷) ياسر ميردامادی (دين‌پژوه و دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه ادينبورا) ۴۶۸) علی ميرسپاسی (استاد جامعه‌شناسی دانشگاه نيويورک) ۴۶۹) محمد ميرشفيعی (فعال مدنی) ۴۷۰) محمد ميرشکاری (فعال مدنی) ۴۷۱) مهديه مينوی (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۴۷۲) ابراهيم نبوی (زندانی سياسی سابق و طنزنويس) ۴۷۳) عاطفه نبوی (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۴۷۴) مصطفی نبی‌زاده (فعال مدنی) ۴۷۵) آرش نجفيان (فعال مدنی) ۴۷۶) محمدمهدی نجفی‌خواه (فعال مدنی) ۴۷۷) محمد نخعی (فعال مدنی) ۴۷۸) حميدرضا ندايی (فعال مدنی) ۴۷۹) نفيسه نعمتی (فعال مدنی) ۴۸۰) علی نعيمی‌پور (فعال مدنی) ۴۸۱) ساناز نفيسی (فعال مدنی و روزنامه‌نگار) ۴۸۲) حسين نقاشی (فعال سياسی و روزنامه‌نگار) ۴۸۳) فرخ نگهدار (فعال سياسی) ۴۸۴) مهدی نوذر (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۴۸۵) پيمان نورافزا (فعال مدنی) ۴۸۶) حسين‌ نورانی‌نژاد (زندانی سياسی سابق و روزنامه‌نگار) ۴۸۷) مهدی نوربخش (فعال مدنی و استاد علوم بين الملل دانشگاه پنسيلوانيا)  ۴۸۸) سعيد نورمحمدی (زندانی سياسی سابق و فعال سياسی) ۴۸۹) حسين نيکخواه (زندانی سياسی سابق و فعال سياسی) ۴۹۰) نويد نيکخواه آزاد (فعال مدنی و کارگردان) ۴۹۱) حسين واحد (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۴۹۲) داريوش وثوقی (زندانی سياسی سابق و فعال سياسی) ۴۹۳) ميثم وره‌چهر (زندانی سياسی سابق و فعال سياسی) ۴۹۴) روزبه وزيری (فعال مدنی) ۴۹۵) علی وفقی (زندانی سياسی سابق و فعال سياسی) ۴۹۶) شهريار وکيلی (فعال مدنی) ۴۹۷) محمدامين وليان (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۴۹۸) احمد هادوی (فعال سياسی و استاد دانشگاه نورث‌وسترن) ۴۹۹) سودابه هروی‌فرد (فعال مدنی) ۵۰۰) محمدمهدی همت (فعال مدنی) ۵۰۱) علی هنری (فعال سياسی و دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه آزاد آمستردام) ۵۰۲) حميد هوشمند (فعال مدنی) ۵۰۳) حميد هوشنگی (فعال مدنی) ۵۰۴) مهدی يارمحمدی (فعال مدنی) ۵۰۵) مريم‌سادات يحيوی (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی) ۵۰۶) هادی يزدانی (فعال مدنی) ۵۰۷) حسين يزدی (فعال مدنی) ۵۰۸) سجاد يگانه (فعال مدنی) ۵۰۹) ميثم يوسفی (فعال مدنی و مستندساز) ۵۱۰) حسن يوسفی اشکوری (زندانی سياسی سابق و پژوهشگر دينی) ۵۱۱) حسن يونسی (زندانی سياسی سابق و فعال مدنی)nn

n

 

n

n

Share:

More Posts

Send Us A Message