پاسخ هایی برای اندیشیدن 47-پیامبران از کجا می فهمیده اند که به پیامبری مبعوث شده اند؟

محمد و سایر پیامبران از کجا می فهمیده اند که از جانب خدا به پیامبری مبعوث شده اند؟ پاسخ: واقعیت این است که نه برای پیامبران راهی روشن و قاطع برای انکشاف درستی و نادرستی ارسال وحی از جانب خداوند وجود داشته و نه برای دیگران چنین انکشافی ممکن بوده است. با استناد به تجارب […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 47-پیامبران از کجا می فهمیده اند که به پیامبری مبعوث شده اند؟

محمد و سایر پیامبران از کجا می فهمیده اند که از جانب خدا به پیامبری مبعوث شده اند؟ n پاسخ: واقعیت این است که نه برای پیامبران راهی روشن و قاطع برای انکشاف درستی و نادرستی ارسال وحی از جانب خداوند وجود داشته و نه برای دیگران چنین انکشافی ممکن بوده است. با استناد به […]

درخواست صد تن از فعالان مدنی و سیاسی از ابوالفضل عابدینی برای شکستن غذا

ابوالفضل عابدینی عزیز ضمن پاس داشت تلاش های انسانی ات. ضمن آگاهی بر ظلمی که در مرحله بازداشت، بازپرسی و دادگاه و صدورحکم بر تو رفته است. ضمن اطلاع از ظلم مضاعفی که در تشدید حکم ات و نیز انتقالت به زندان كارون اهواز به خصوص به خاطر شهادت صادقانه ات در پرونده ستار بهشتی […]