راهبرد جمهوری اسلامی: طرازنامه و چشم انداز

مصاحبه با نشریه آرش چاپ پاریس آرش- سى و سه سال از شكل‌گيرى نظام جمهورى اسلامى در ايران مى‌گذرد. سرشت و ساخت و بافت اين نظام تا چه حد تغيير كرده است؟ پاسح: اگر سند نظام جمهوری اسلامی را قانون اساسی اول آن بدانیم و با این معیار به دواری بنشینیم، می توان گفت نظام […]

راهبرد جمهوری اسلامی: طرازنامه و چشم انداز

مصاحبه با نشریه آرش چاپ پاریسnآرش- سى و سه سال از شكل‌گيرى نظام جمهورى اسلامى در ايران مى‌گذرد. سرشت و ساخت و بافت اين نظام تا چه حد تغيير كرده است؟nپاسح: اگر سند نظام جمهوری اسلامی را قانون اساسی اول آن بدانیم و با این معیار به دواری بنشینیم، می توان گفت نظام در طول […]

هاشمی و جمهوری دوم اسلامی

نگاهی دوباره به یک نوشته پس از چهار سال اشاره: متنی را که ملاحظه می کنید کمتر از چهار سال پیش یعنی پس از خطبه های نماز جمعه تهران آقای هاشمی رفسنجانی نوشته شده و در همان زمان در سایت «روز آنلاین» منتشر شده است. امروز که خبر یافتم آقای هاشمی برای ریاست جمهوری یازدهم […]