پاسخ هایی برای اندیشیدن 39-آیا در جامعه اسلامی پیروان ادیان دیگر حق تبلیغ دارند؟

پاسخ هایی برای اندیشیدن 39-آیا در جامعه اسلامی پیروان دینهای دیگر حق تبلیغ دارند؟ سؤالی داشتم که هر چه گشتم نظر نو اندیشان دینی را در این زمینه پیدا نکردم. آیا شما نو اندیش دینی را می شناسید (چه ایرانی و چه غیر ایرانی) که نظرش در مورد تبلیغ ادیان دیگر(مسیحی، یهودی یا حتی بهایی) […]

فراخوان جمعی از ایرانیان خارج از کشور در دعوت از خاتمی برای ورود به انتخابات

ما امضاء کنندگان بیانیه حاضر، با وجود مواضع سیاسی و پیشینه اجتماعی متفاوت، نظر به شرایط خطیرکشور و اهمیت انکار ناپذیر یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مصمم شدیم که نقطه نظرهای خود در زمینه حضور آقای سید محمد خاتمی در عرصه انتخابات آتی را با هم می‌نهان عزیز در بندهای زیر در میان […]