برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: بحران انسانى در جامعه ايران

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۹۴۷nتحت عنوان بحران انسانى در جامعه ايرانnبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=U9kEbENnUXAn

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message