جان یک انسان در خطر است

مهدی خزعلی زندانی سياسی در وضعيت جسمانی بسيار نگران کننده ای بسر می برد. حيات وی به دليل بيش از سه ماه اعتصاب غذا و حضور در فضای تنگ و خفه سلول انفرادی در معرض خطر جدی است. او نهم آبان ماه برای ششمين بار طی سه سال و نيم گذشته بازداشت شد. مامورين امنيتی بدون دليل وی را به همراه هفتاد نفر ديگر که در سرای اهل قلم جمع شده بودند بازداشت کردند و علی رغم آزادی زود هنگام ديگران او را در زندان نگهداشتند.nاين بازداشت خودسرانه و سرکوب گرانه در حالی صورت گرفت که گردهمايی افراد در محيط های فرهنگی از حقوق شهروندی و مسلم آنان است و احدی حق ندارد آنها را از اين حق محروم سازد. شهروندان ايرانی طبق اعلاميه جهانی حقوق بشر و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی مجاز هستند از حق مسلم خود مبنی بر سازماندهی تجمعات مسالمت آميز استفاده کنند.n اما مامورين وزارت اطلاعات با زيرپا گذاشتن حقوق مهدی خزعلی ، نقض مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر و تخطی از فصل حقوق ملت قانون اساسی به عنوان ميثاق مردم و حکومت ،به گسترش جو ارعاب و وحشت پراکنی پرداختند تا او را وادار به سکوت نمايند. رفتار غير مسئولانه و ضد انسانی وزارت اطلاعات در شرايطی صورت می گيرد که حتی دستگاه قضايی وابسته جمهوری اسلامی حکم آزادی وی را به قيد توديع وثيقه صادر کرده است و خانواده وی نيز وثيقه را تهيه و در اختيار دادگاه قرار داده اند.n بی شک بی اعتنايی مامورين وزارت اطلاعات که بايد مطيع احکام دادگستری باشند ، با اهدافی خاص صورت می گيرد تا با تنگنا قرار دادن خزعلی و اعمال اذيت و آزار او را به ستوه آورند. با توجه به تجارب تلخ مرگ های مشکوک و خاموش گذشته در زندان های جمهوری اسلامی و وجود اراده هايی که در صدد هستند با تحريک و قرار دادن زندانی بی پناه در بن بست وی را به ضيافت مرگ فرا بخوانند ، مهدی خزعلی با خطری جدی مواجه شده است.n از اين رو ما امضا کنندگان اين بيانيه به مسئولين وزارت اطلاعات هشدار می دهيم فورا وی را به صورت نا مشروط و بدون هيچ قيد و بندی از زندان آزاد نمايند. بی شک هر اتفاق ناخوشايندی که برای وی بيفتد مسئوليتش مستقيما با مقامات حکومت خواهد بود. همچنين ما از تمامی کوشندگان حقوق بشری ،سازمان های بين المللی حقوق بشری و کسانی که دغدغه انسانيت و رعايت کرامت انسانی و حقوق شهروندی همه افراد مستقل از باور های عقيدتی و سياسی را دارند می خواهيم تا در چارچوب توان و بضاعت شان به حمايت از آزادی مهدی خزعلی و ديگر زندانيان سياسی و عقيدتی بپردازند.n فهرست اسامی امضا کنندگانn اميد ابراهيمی، هادی ابراهيمی رودبارکی، مهرداد احسانی پور، مهرداد احمدزاده، سعيد احمدزاده، باقر احمدی، سينا احمدی، فائز احيا، چکامه اربائی، اکبر اسدی، کيا اسفندياری ،ابوالفضل اسلامی، سروش اسلامی، فاضل اسلاميان، زينت اسماعيل زاده، فرشاد اسود، ناصر اشجاری، فريد اشکان، امير حسين اعتمادی، بيژن افتخاری، علی افشاری، دنيا اکبری، نصير امامی، روزبه امامی، بهرام امامی، جواد امان ،مهدی امينی، امير امينی ،مهدی امينی زاده، شاهين انزلی، مريم اهری، نيکروز اولاد اعظمی، پيام اولاد عظيمی، محمد اوليايی فرد، پرويز ايرانلو، ميلاد ايرانی، مهرداد ايرانی، مهدی ايرانی، فاطيما ايرانی، آرش آبادپور (کمانگير)، خسرو آراسته، عباس آرام، آينده آزاد، احمد آزاد، فرشته آزاد، امير آزادی، حميد آزادی، روشنک آسترکی، داريوش آشوری،حميد آقايی،سعيد آگنجی، بابک اجلالی،رحيم باجغلی، فاريا بارلاس ، عبدالعلی بازرگان، احمد باطبی، حسين باقر زاده، ايرج باقرزاده، هومن باقری، نگين بانک، داريوش بايندر، عليرضا بختيار، پروين بختيارنژاد، کميل بداغی، مهران براتی، رويا برادران، محمد برقعی، امير برهنی، مقداد بريمانی، فاطمه بزرگمهر، امير مسعود بزرگيان، خسرو بندری، روجا بندری، شهلا بهاردوست، محمد بهبودی، عصمت بهرامی، کاميار بهرنگ، امير بيگلری،بهروز بيات، حسن بيات، بهرام بيگدلی،ميثاق پارسا،کوروش پارسا،مهناز پراکند،علی پرسان،بهزاد پرنيان،صمد پروان،مهدی پرويز،عباس پشمی،سوده پناهی،سعيد پورحيدر،ميترا پورشجری،اميد پورمحمدعلی،احمد پورمندی،بيژن پيرزاده،احمد تاج فر،علی تارخ،حبيب تبريزيان،محمد ترابی،حسين ترکاشوند،علی تقی پور،تمجيدی ،حامد تهرانی،آزاده تهرانی،نيره توحيدی،سارا ثقفی،جهانشاه جاويد،رضا جعفريان،پدرام جعفری،حسن جمالی،فردوس جمشيدی ،رودباری،آرش جنتی عطايی،پويا جهاندار،گيسو جهانگيری،شهرام جوادی،بهيه جيلانی،رضا چرندابی،بهروز جاويد تهرانی،اميد حسنی،متين حسنی،حنيف حسين دوست،ناهيد حسينی،رضا حسينيان،بيژن حکمت،کوروش حکيمی،اميد حمزه،سارا حميدی،زينب حيدری،محسن حيدريان،محمود خادمی،يونس خامنه فر،حسين خانی،فاطمه خردمند،عزيز الله خزائی،زينب خزعلی،زاگرس خسروی ،آريا خسروی،بهروز خليق،ضيا خليلی،ميلاد داوری،محمد جواد دردکشان،خسرو درويش،مهرداد درويش پور،اشکان دلدار،سعيد ذبيحی،پروانه راد،محمد رحيمی،سياوش رحيميان،امير رشيدی،شيده رضايی،هوتن رضائی،آزيتا رضوان،صهبا رضوی،اوستا رکن آبادی،لاله رکنی،خسرو رمضان زاده،علی اصغر رمضانپور،زهرا روح الامين،اکبر روحانی،فرهاد روحی،جمشيد روحی،فتحيه زرکش يزدی، اسماعيل زرگريان،روح الله زم، محمد زمان، اعظم زنگنه، امير زهدی،ارسلان زيازی،حنيف ساجدی،محسن سازگارا،زيبا سالاری،علی سامانی،گيسو سامعی، نسترن سامی، سيروس سپاسی، علی اصغر سپهری،محمد ستاری،بهروز ستوده،نسيم سرابندی،محمد سلطانی،سعيده سهرابی،رضا سياوشی،ساحل سيستانی،سلمان سيما،کاظمی سينا،علی شاکری،رحيم شامبياتی،کريم شامبياتی،فريده شاهگلی،سجاد شاهمرادی،مسعود شب افروز،داراب شباهنگ،امير ساسان شرفی،حسن شريعتمداری،شريف شريفی،جواد شريفی نويد،علی شعبويی،ياسر شفيعی ،پروين شهبازی،عباس شيرازی،علی شيرازی،سياوش صالحوند،حميد صدر،سوفيا صديق پور،بيژن ﺻﻒ ﺳﺮﻱ،سياوش صفوی،رامين صفی زاده،سعيد ضرابيان،فرزاد ضيا قزوينی،حسن طالبی،بهروز طالبی،آذر طاهرآبادی،کميل طاهری،فرانک ظريفی،حميد رضا ظريفی نيا،آرش عابدی،بهروز عادل،شهره عاصمی،وحيد عالمی،مزدک عبدی پور،نازلی عراقی،مهدی عربشاهی،اختر عسگری،رضا عطاران،خسرو علاف اکبری،کاظم علمداری، حسين علوی، رضا عليجانی،داريوش عليزاده،دياکو فاطمی، مهدی فتاپور،عباسعلی فتاح،علی فتوتی، شهرام فداکار،شری فرامرزی،علی فراهانی، ،نيما فرحی، مهناز فرخی، حسن فرشتيان، مهدی فرشی، ناهيد فرهاد، کيوان فروزان، نادر فيروزی، سيامک فريد، علی فلاح، سيروس فلاطون، هيربد فولادوند،فيروزه فولادی، مجتبی فيروزمند، شهاب فيضی، آرزو قاجار، رضا قاسمی بابلی، سعيد قاسمی نژاد، رضا قاضی نوری، آيدا قجر، جعفر قديم خانی، يدی قربانی، قيس قريشی، محسن قشقايی زاده، مهدی قليزاده اقدم، علی اکبر قنبری، اکبر کريميان، اميد کوهی، منير کاشف، مسعود کاظمی، نويد کامران، فراز کردجزی، اکبر کرمی، حميد کريمی، رضا کريمی، بهزاد کريمی، حسن کريمی، سياوش کريمی، حسن کريمی، علی کلائی، محمد کلهری، ارسلان کهنمويی پور، حميد کوثری، علی کوشه، فرهاد کوهکن، عليرضا کيانی، نرگس کيانی، علی گودرزی، کامياب گيوه کی، محسن لک، مسعود لواسانی، امير مُمبينی ، بهمن مبشری، رضا مبين، جواد متولی، تاناز مجزی، محمد محسنی آهنگر، علی محمدی ثانی، فاطمه محمودی، عطا محمودی، منوچهر مختاری،پرويز مختاری،احمد مدادی، حميد مرادی، محمد باقر مرادی، امان مشايخی، محمد مصطفايی، نريمان مصطفوی، مصطفی علوی، منصور معدل، عبدالحميد معصومی تهرانی، حسن معينی، رضوان مقدم، مريم مقدم، منوچهر مقصودنيا،حسن مکارمی، پروين ملک، احمد منتظری، بهزاد مهرانی، بهناز مهرانی، همايون مهمنش، علی اکبر موسوی خوئينی،رضا مولائی، زيبا ميرحسينی، محمد صادق ميلانی، حسن نايب هاشم، اسماعيل نبوی، يوحنا نجدی،شيلا نخجوانی،راضيه (پری) نشاط،مزدک نصيری،بورگان نظامی نرج‌آباد،حجت نظری،مرتضی نگاهی،شيوا نوجو،مهدی نوذر،وحيد نوذری،مهدی نوربخش،آزرم نوروزی،فرهاد نوری،علی نوری زاده،پرتو نوری علا،سهراب نيکوفر،مريم نيکويی، مرسده هاشمی،نادر هاشمی،عماد هاشمی، سورنا هاشمی، محمد هدايتی، بهنام همايونی، رحيم همتی، مهدی وزيری، بهزاد وفاخواه، پيروز يوسفی، مهدی يارمحمدی، اشکان يزدچی،حسين يزدی، حسن يوسفی اشکوری nnn

Share:

More Posts

Send Us A Message