جان یک انسان در خطر است

مهدی خزعلی زندانی سياسی در وضعيت جسمانی بسيار نگران کننده ای بسر می برد. حيات وی به دليل بيش از سه ماه اعتصاب غذا و حضور در فضای تنگ و خفه سلول انفرادی در معرض خطر جدی است. او نهم آبان ماه برای ششمين بار طی سه سال و نيم گذشته بازداشت شد. مامورين امنيتی […]

ملاحظاتی پیرامون انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی بعد از انقلاب

منتشر شده در جمعه, 16 فروردين 1392 07:53 | بازدید: 4 ١٣٩٢/٠١/١٦- علی امیر حسینی: مسئولین محترم بخش فارسی بی بی سی، از آنجایی که مرقومات آقا حسن یوسفی اشکوری مندرج در بخش “ناظران می گویند” آن رسانه به تاریخ 20 مارس 2013 تحت عنوان “ملاحظاتی پیرامون برخی سخنان ابوالحسن بنی صدر” با ایجاد شبهات […]

ملاحظاتی پیرامون انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی بعد از انقلاب

منتشر شده در جمعه, 16 فروردين 1392 07:53 | بازدید: 4n ١٣٩٢/٠١/١٦- علی امیر حسینی: مسئولین محترم بخش فارسی بی بی سی،nاز آنجایی که مرقومات آقا حسن یوسفی اشکوری مندرج در بخش “ناظران می گویند” آن رسانه به تاریخ 20 مارس 2013 تحت عنوان “ملاحظاتی پیرامون برخی سخنان ابوالحسن بنی صدر” با ایجاد شبهات و […]

جوابیه هایی به نوشته حسن یوسفی اشکوری درباره سخنان ابوالحسن بنی صدر

بی‌بی‌سی فارسی | 2013-04-04 ,16:31 حسن یوسفی اشکوری در مقاله ای با عنوان “ملاحظاتی پیرامون برخی سخنان ابوالحسن بنی صدر” که در تاریخ بیستم مارس در صفحه ناظران بی بی سی منتشر شد با رد اظهارات آقای بنی صدر درباره تقلب گسترده در اولین دوره انتخابات مجلس، انتقاداتی را بر سخنان او در برنامه “صفحه […]

آیا اولین دوره مجلس شورای ملی( اسلامی) در جمهوری اسلامی از مردم نمایندگی میکرد؟ چرا و چگونه آن مجلس فرمایشی علیه نماد جمهوری کودتا کرد؟

ج. پاکنژاد از مجامع اسلامی ایرانیان آقای حسن یوسفی اشکوری که در دروه اول مجلس شورای ملی( اسلامی) به گواه اسناد موجود و بنا بر اعتراف شخص خود در برهه ای از تاریخ ایران بعد از انقلاب از رئیس جمهور وقت طرفداری میکرد اما تغییر جهت داد و جانب مخالفان رئیس جمهور، کسانی که کمر […]

نقدی از درون

اشاره: متن زیر ساعتی قبل از طریق دوستی از ایران دریافت شد. از آنجا که دیدگاههای مختلف را در حد ضرورت در سایت منتشر می کنم مفید دیدم که این پیام نیز در معرض دید و داوری دوستان قرار بگیرد. می دانیم که حقیقت مطلق مظلقا در اختیار کسی گروهی نیست. مجموعه فهم ها و […]