مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا: حجاب در اسلام

مصاحبه با دكتر صديقه وصمقى، دكتر سروش دباغ، محمد هدايتى و حسن يوسفى اشكورىnnبرنامه تلویزیونی «افق»nتهیه کننده و مجری برنامه سیامک دهقانپورnتلویزیون صدای آمریکاnn۱۵ اسفند ۱۳۹۱n براى مشاهده ویدئو، بر روى تصوير پائين کلیک فرمایید nhttpv://www.youtube.com/watch?v=WsOrYy1t5lInn nnاقتباس از سايت افق صداى آمريكا